Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacja pomiędzy znakami a wiarą w Jezusa w świetle czwartej Ewangelii Grzegorz Szubtarski s. 11-20
Donec formetur Christus in vobis (Ga 4,19) : od soteriologii ikonicznej do parenezy mimetycznej Dariusz Sztuk s. 21-29
The contribution of the Fathers of the Church in the development of biblical theology : selected methods of patristic exegesis : part one Stanisław Pamuła s. 31-43
Kompozytor kreatywności biblijnej jako apologeta chrześcijaństwa w świetle myśli Josepha Ratzingera : wprowadzenie w problematykę zagadnienia Emilia Dudkiewicz s. 45-59
Paradygmat poznawczy etologicznej Szkoły Lorenza-Tinbergena Anna Sut s. 61-71
Klaus Michael Meyer-Abich on ecological revolution Paulina Selmaj-Pomaska s. 73-79
Od biologii zachowania się zwierząt do biologii ludzkiego poznania Zbigniew Łepko s. 81-92
"Non scholae sed vitae..." : kształcenie, religia i społeczeństwo w teoriach pedagogicznych J. F. Herbarta i F. D. E. Schleiermachera Dariusz Stępkowski s. 93-104
Radykalna krytyka szkoły i nowe strategie edukacyjne w II połowie XX wieku Edyta Wolter s. 105-114
O zmianie klimatu szkoły : kilka uwag na marginesie pracy B. Preble'a i R. Gordona "Transforming School Climate and Learning. Beyond Bullying and Compliance" Aleksandra Tłuściak-Deliowska s. 115-125
Mobbing w wychowaniu Romualda Małgorzata Kosmatka s. 127-140
Perceptions of purpose Zbigniew Formella Kagwe Cosmas Muiruri s. 151-158
Pocysterskie opactwo w Lądzie jako centrum kultury : podsumowanie badań Ryszard F. Sadowski Bartłomiej Skowroński s. 159-173
Kult Nemezis w starożytnym Rzymie Helena Karczewska s. 175-186
Graduał Jana Łaskiego na tle jego fundacji ksiąg liturgicznych Czesław Grajewski s. 187-196
Kult św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy w polskiej pieśni religijnej na przykładzie pieśni J. Łuciuka, M. Świerzyńskiego, A. Chlondowskiego i Z. Piaseckiego Łukasz Szczeblewski s. 197-213
Inspiracje muzyką dawną w twórczości kompozytorskiej Pawła Łukaszewskiego na przykładzie wybranych utworów : "Luctus Mariae", "Via Crucis" i "Resurrectio" Marcin Tadeusz Łukaszewski s. 215-228
Sprawozdanie z XI naukowej konferencji katechetycznej "Człowiek chory i umierający - możliwości i formy pomocy" : Tarnów-Jadowniki Mokre-Dąbrowa Tarnowska (14 maja 2014) Józef Stala s. 229-232
I Lądzkie Sympozjum Pedagogiczne : (Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, 21 czerwca 2014) Tomasz Kościelny s. 233-234
Międzyinspektorialne spotkanie formatorów "Towarzyszenie osobie w rozwoju powołania" : (Ląd nad Wartą, 23-27 czerwca 2014) Piotr Szlufik s. 235-236
"Salesiani di don Bosco in Italia. 150 anni di educazione", a cura di Francesco Motto, Roma 2011 : [recenzja] Bogdan Stańkowski Francesco Motto (aut. dzieła rec.) s. 237-238
"Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina", red. J. Augustyn, Kraków 2014 : [recenzja] Piotr Tymosiewicz Józef Augustyn (aut. dzieła rec.) s. 238-240
"Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej = The Phenomenon of homelessness in selected European Union countries", Beata Szluz, Rzeszów 2014 : [recenzja] Jarosław Koral Beata Szluz (aut. dzieła rec.) s. 240-242
"Ląd", Janusz Nowiński, Warszawa 2013 : [recenzja] Anna Kostrzyńska-Miłosz Janusz Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Saxophone Varie", P. Gusnar, [CD 76:28], Warszawa 2013 : [recenzja] Emilia Dudkiewicz Paweł Gusnar (aut. dzieła rec.) s. 244-245
Wymagania redakcyjne stawiane tekstom publikowanym w "Seminare" s. 246-247