Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Seminare" na ministerialnej liście czasopism wyróżnionych Ryszard Sadowski Henryk Skorowski s. 5-6
Jezus Chrystus : ostateczne słowo Ojca Angelo Amato Bogdan Stańkowski (tłum.) s. 7-22
Relacja teologii i liturgii w ujęciu teologii liturgicznej szkoły rzymskiej Bogusław Migut s. 23-35
Wspólnota świętych w celebracji misterium Chrystusa : analiza liturgiczno-teologiczna "rytuału egzorcyzmów" Maciej Maciukiewicz s. 37-52
Znaczenie wspólnoty w katechetycznym przepowiadaniu Słowa Bożego Halina Wrońska s. 53-59
Funkcje wypowiedzi katechetycznej Kazimierz Misiaszek s. 61-70
Specyfika katechezy dzieci upośledzonych umysłowo Iwona Kaftan s. 71-83
Teologia polityczna i jej krytyka na przykładzie dwóch wielkich teologów J. B. Metza i J. Ratzingera Rafał Czekalski s. 85-96
Zlecenie (mandatum) do nauczania przedmiotów teologicznych (kann. 812 i 818 KPK) Tomasz Gałkowski s. 97-113
Wybory w prawie własnym Towarzystwa Św. Franciszka Salezego Arkadiusz Domaszk s. 115-126
Niemoc płciowa jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa w wyrokach Trybunału Metropolitalnego w Warszawie wydanych w latach 1994-1999 Agnieszka Bugaj s. 127-141
Problematyka migracji ludności w świetle zasad i niektórych działań Stolicy Apostolskiej Henryk Stawniak s. 143-157
Przeniesienie z urzędu kościelnego (kann. 190-191 KPK) Ginter Dzierżon s. 159-170
Rola ekologii kulturowej w badaniach środowiskowych Ryszard F. Sadowski s. 171-184
Wezwanie do miłosierdzia w życiu społecznym : studium na kanwie "Dzienniczka" św. Faustyny Kowalskiej i nauczania społecznego Jana Pawła II Sławomir Chrześcijanek Jerzy Gocko s. 185-199
Systemy wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Lidia Marszałek s. 201-213
Aktywizacja zawodowa bezdomnych Jarosław Koral Beata Szluz s. 215-229
System prewencyjny w praktyce salezjanów prowincji krakowskiej : wyniki badań na podstawie analizy miesięcznika "Wiadomości Inspektorialne" (2001-2005) Bogdan Stańkowski s. 231-245
Wpływ pobożności maryjnej na wychowanie młodzieży na przykładzie "Towarzystwa Niepokalanej" z oratorium św. Jana Bosko Marek T. Chmielewski s. 247-263
Zarys wychowania chrześcijańskiego Jan Niewęgłowski s. 265-277
Maksym Wyznawca o powstaniu duszy : Ambigua ad Iohannem 42 Karolina Kochańczyk-Bonińska s. 277-283
Życie i działalność patriarchy Beniamina I (622-661) w świetle przekazów "Historii Koptyjskich Patriarchów Aleksandrii" Łukasz Karczewski s. 285-296
Główne elementy modlitwy Jezusowej Arkadiusz Jasiewicz s. 297-303
Analiza melodii Oficjum o Św. Cecylii w rękopiśmiennym antyfonarzu płockim z XIV wieku : (Muzeum Diecezjalne w Płocku, b.s.) Piotr Wiśniewski s. 305-318
Nieznany instrument organowy z Nowego Miasta Lubawskiego Czesław Grajewski s. 319-323
Ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej i powstańcza mogiła : dwie pamiątki patriotyczne w dawnym opactwie w Lądzie nad Wartą Janusz Nowiński s. 325-340
Funkcja wieńców w tradycji antycznej Helena Karczewska s. 341-350
Ogrody dawnego założenia cysterskiego w Lądzie nad Wartą : historia oraz współczesna koncepcja ich rewaloryzacji i rewitalizacji Janusz Nowiński s. 351-374
Salezjanie w Aleksandrowie Kujawskim wczoraj i dziś : przegląd działalności wychowawczo-duszpasterskiej w latach 1919-2009 Jarosław Wąsowicz s. 375-391
Posługa duszpasterska salezjanów podczas strajków studenckich w Łodzi 21.01-18.02.1981 r. : wybór tekstów źródłowych Krzysztof Kolasa Jarosław Wąsowicz s. 393-408
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie w roku akademickim 2007 Wojciech Krawczyk s. 409-414
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą w roku akademickim 2007-2008 Zbigniew Adamiak s. 414-416
40 Sympozjum zorganizowane przez Sekcję Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski na temat : "Psychologiczno-pastoralne aspekty sakramentu święceń" : (Olsztyn, 7-9 września 2008) Dariusz Buksik s. 417-418
Sesja naukowa "Kondycja współczesnej rodziny polskiej w kraju i za granicą" : (Oświęcim, 16 października 2008 r.) Robert Bieleń s. 419-420
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tradycja - współczesność - nowe wyzwania w pedagogice chrześcijańskiej" : (Olsztyn, 16-17 października 2008) Zbigniew Formella s. 421-423
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "System wychowawczzy św. Jana Bosko w służbie praw człowieka" : (Warszawa, 23 paźdzernika 2008) Dariusz Stępkowski s. 424-426
Obóz biblijno-archeologiczny w Ziemi Świętej : (5-15 września 2008) Dariusz Sztuk s. 426-428
"Appunti per una "storia spirituale" del sacerdote Gio' Bosco", Giuseppe Buccellato, Leumann 2008 : [recenzja] Marek T. Chmielewski Giuseppe Buccellato (aut. dzieła rec.) s. 429-432
"L'educazione salesiana dal 1880 al 1922. Istanze ed attuazioni in diversi contesti. Atti del 4o Convegno Internazionale di Storia dell'Opera salesiana. Ciudad de México, 12-18 febbraio 2006", T. 1: "Relazioni generali. Relazioni regionali: Europa - Africa", T. 2: "Relazioni regionali: America", red. J. G. Gonzáles et al., Rzym 2007 : [recenzja] Marek T. Chmielewski Jesús Graciliano Gonzáles (aut. dzieła rec.) s. 432-435
"Dzieci i młodzież - bariery i szanse rozwoju. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy", Warszawa 2006 : [recenzja] Dariusz Buksik s. 435-438
"Dziecko w szkole. Ochrona Prawna Dziecka", T. 3, L. Bojarska, K. Brzeziński, T. Rek, Warszawa 2006 : [recenzja] Dariusz Buksik Lucyna Bojarska (aut. dzieła rec.) Krzysztof Brzeziński (aut. dzieła rec.) Tomasz Rek (aut. dzieła rec.) s. 438-440
"Wychowanie w służbie praw człowieka", red. J. Gocko, R. Sadowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Roman Murawski Jerzy Gocko (aut. dzieła rec.) Ryszard Sadowski (aut. dzieła rec.) s. 440-442
"Podmiot i pedagogika : od oświeceniowej utopii do pokrytycznej dekonstrukcji", Astrid Męczkowska, Wrocław 2006 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Astrid Męczkowska (aut. dzieła rec.) s. 443-447
"Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie", Janusz Mariański, Lublin 2006 : [recenzja] Dariusz Stępkowski Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 447-449
"Edukacja jako kształcenie i kształtowanie", Dietrich Benner, wybór i tł. Dariusz Stępkowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Jan Rutkowski Dietrich Benner (aut. dzieła rec.) Dariusz Stępkowski (aut. dzieła rec.) s. 449-453
"Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Studium pastoralno-katechetyczne", Halina Wrońska, Lublin 2007 : [recenzja] Marek Marczewski Halina Wrońska (aut. dzieła rec.) s. 453-457
"Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła", S. Dziekoński, Warszawa 2006 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Stanisław Dziekoński (aut. dzieła rec.) s. 457-459
"Ecclesia semper reformanda. Zjawisko Synodalności w Polsce po Soborze Watykańskim II", Kazimierz Dullak, Szczecin 2007 : [recenzja] Benedykt Glinkowski Kazimierz Dullak (aut. dzieła rec.) s. 459-462
"Stygmat społeczny", Elżbieta Czykwin, Warszawa 2007 : [recenzja] Magdalena Dąbrowska Elżbieta Czykwin (aut. dzieła rec.) s. 462-464
"Studia Gregoriańskie", 2008, nr 1 : [recenzja] Czesław Grajewski s. 464-467
"Kapłan - kompozytor. Dualizm powołania i twórczości ks. Idziego Ogiermana Mańskiego (1900-1966)", Janusz Drewniak, Warszawa 2007 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Janusz Drewniak (aut. dzieła rec.) s. 467-469
"Wybrane śpiewy Nieszporów Niedzielnych w polskich śpiewnikach katolickich po Soborze Watykańskim II", Piotr Kulita, Lublin 2008 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Piotr Kulita (aut. dzieła rec.) s. 469-471
"Historia Zgromadzenia Pasjonistów w Polsce", T. 1: "Prehistoria i okres fundacyjny (do 1938 r.)", Henryk Damian Wojtyska, Łódź 2006 ; T. 2: "Hekatomba wojenna i okupacyjna (1939-1945)", Henryk Damian Wojtyska, Przasnysz 2007 : [recenzja] Krzysztof Trojan Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 471-475
Ks. Wincenty Zaleski (1913-1983) Kazimierz Misiaszek s. 477-479
Wymagania redakcyjne stawiane tekstom publikowanym w "Seminare" s. 481-482