Tytuł Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
ISSN 1230-0780, e-ISSN 2719-4337
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
2012, Tom 18, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia a obraz współczesności Ignacy Bokwa s. 7-18
Teologiczno-eklezjalne wymiary świadectwa i męczeństwa chrześcijan w XX wieku Marek Jagodziński s. 19-32
Personalizm w ujęciu teologów pelplińskich ks. Franciszka Sawickiego oraz ks. Jerzego Buxakowskiego Marian Knut s. 33-45
Humanizm heroiczny św. o. Maksymiliana Ignacy Kosmana s. 47-66
Sandały i ich symbolika w Starym Testamencie Janusz Lemański s. 67-92
Geneza kwestii narodowej w płaszczyźnie intelektualnej Roman Misiak s. 93-109
Świadek Miłości : nowa ewangelizacja ks. Władysława Bukowińskiego Jan Nowak s. 111-123
Świadectwo i męczeństwo chrześcijan Afryki w XX wieku Marceli Prawica s. 125-128
Męczeństwo jako świadectwo prawdzie Edward Sienkiewicz s. 129-144
Kardynał August Hlond jako twórca podstaw administracji kościelnej na Pomorzu Środkowym po II wojnie światowej Eugeniusz Grzegorz Wiązowski s. 145-164
"Oazy Ortodoksji", Jan Gajur, Krosno 2011 : [recenzja] Ignacy Kosmana Jan Gajur (aut. dzieła rec.) s. 167-168
Maryjna droga Edward Sienkiewicz Wincenty Łaszewski (aut. dzieła rec.) s. 169-171
Relacja z sympozjum "Gesù nostro contemporaneo?" Janusz Bujak s. 173-174