Tytuł Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
ISSN 1230-0780, e-ISSN 2719-4337
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
2014, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jezus, Belzebub i nieodpowiedzialne słowa : egzegeza perykopy Mt 12,22-37 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob) Piotr Goniszewski s. 11-27
Posłańcy Boga oraz niebiańskie istoty w Księdze Rodzaju Janusz Lemański s. 29-52
Ewolucja pojmowania Biblii w teologii i posłudze katechetycznej Kościoła do Soboru Watykańskiego II Radosław Mazur s. 53-63
Nauka o istotach niebiańskich w Księdze Daniela : kontynuacja wcześniejszych tradycji bilijnych oraz nowy wkład do angelologii Starego Testamentu Marek Parchem s. 65-86
Le "lettere alle sette chiese" (Ap 1,9-3,22) : trama di un fidanzamento in atto Luca Pedroli s. 87-101
Aktualność orędzia fatimskiego w świetle postulatu nowej ewangelizacji Janusz Bujak s. 105-121
Miłosierny i sprawiedliwy Bóg w nauczaniu Jana Pawła II Teresa Klein s. 123-134
Znaczenie i symbolika postu Bolesław Leszczyński s. 135-145
L'ermeneutica del "Sensus fidei" in Joseph Ratzinger Andrzej Proniewski s. 147-155
Wspólnototwórczy charakter żydowskiej paschy Edward Sienkiewicz s. 157-174
Dialog ekumeniczny jako służba ewangelizacji Henryk Szmulewicz s. 175-192
Niepokalana - wzorem dla współczesnych małżonków? Andrzej Wachowicz s. 193-202
Problem recepcji Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej po jej ogłoszeniu Krzysztof Wojtkiewicz s. 203-212
Negatywne oraz pozytywne aspekty w cyklu powieściowym "Harry Potter" J. K. Rowling Ewelina Adamczyk s. 215-229
Wzajemne poznawanie się narzeczonych w świetle strategii foccus : możliwości zastosowania duszpasterskiego Sławomir Bukalski s. 231-240
Stół czy stoły Słowa Bożego? Kazimierz Dullak s. 241-253
Współczesne wyzwania w walce ze złym duchem Sebastian Kowal s. 255-264
Komunikacja w internecie jako szansa dla Kościoła na skuteczne funkcjonowanie na rynku medialnym na przykładzie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej : "website communication model": narzędzie do analizy jakościowej portali internetowych Wojciech Parfianowicz s. 265-280
Źródła solidarności na przykładzie "Orędzia na światowy dzień pokoju 2014" papieża Franciszka Janusz Szulist s. 283-296
Formacja organisty na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Łukasz Bilski s. 299-315
Historia szpitala św. Karola Boromeusza w Szczecinie Adam Komisarczyk s. 317-326
Etyczno-moralne uwarunkowania kształtujące postawy wojennego społeczeństwa obywatelskiego żołnierzy 2. Korpusu Polskiego w kampanii włoskiej 1944-1945 Zbigniew Werra s. 327-341
"Studia soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II", red. Michał Białkowski, Toruń 2013 : [recenzja] Janusz Bujak Michał Białkowski (aut. dzieła rec.) s. 345-347
"Na drodze do doskonałości" Edward Sienkiewicz Henryk Mochol (aut. dzieła rec.) s. 348-350
Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej "Aniołowie i demony" Tomasz Tomaszewski s. 351-353