Tytuł Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
ISSN 1230-0780, e-ISSN 2719-4337
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
2011, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historiozbawcza perspektywa grzechów narodu wybranego w okresie podzielonego królestwa : (na podstawie 1-2 Krl i 1-2 Krn) Dariusz Adamczyk s. 5-26
Znaczenie wyrażenia w Chrystusie (en Christō) w Liście do Filipian Jan Flis s. 27-39
Podstawy teologiczne idei wynagrodzenia w Biblii Marzena Gardocka Renata Gardocka s. 41-58
Koncepcje śmierci w religii wybranych starożytnych cywilizacji Łukasz Grzendzicki s. 59-93
Teologiczne spojrzenie na "bioenergoterapię" Marek Jagodziński s. 95-110
Powołanie rodziców do wychowywania dzieci w świetle wskazań "Familiaris consortio" Dariusz Jastrząb s. 111-121
Moralne aspekty odpowiedzialności za Ojczyznę w dobie jednoczącej się Europy Marek Kluz s. 123-138
Kościół nowym stworzeniem w Chrystusie według piśmiennictwa Pawłowego Waldemar Rakocy s. 139-149
Mądrość konieczną korektą ludzkiej wiedzy i źródłem szczęścia według św. Augustyna Edward Sienkiewicz s. 151-160
Pochodzenie i rozwój maryjnego tytułu "Gwiazda Zaranna" Adam Wojtczak s. 161-185