Tytuł Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
ISSN 1230-0780, e-ISSN 2719-4337
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
2016, Tom 23

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzeczowniki ʽm i gwy w hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (ShemTob) Piotr Goniszewski s. 11-29
Charakterystyka i pochodzenie demonów rodzaju żeńskiego w Testamencie Salomona Wojciech Kardyś s. 31-42
Analiza egzegetyczna wypowiedzi św. Pawła Apostoła „jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2) w kontekście Ga 6,1–5 Tadeusz Knut s. 43-54
The Open Door of Heaven: Re ections on the Book of Revelation, chapters 4 and 5 Beate Kowalski s. 55-70
Rdz 1,1–2,3 na nowo odczytane? : czyli pytanie o to, czy możliwe jest nowe spojrzenie na kapłański opis stworzenia? Janusz Lemański s. 71-105
“There can be no ecology without an adequate anthropology” (LS 118) : Which man can take care of our common home? Alberto Piola s. 107-120
Król Saul jako przykład osoby chorej psychicznie w Starym Testamencie Klaudia Rosińska s. 121-133
Pozorny smutek sprawiedliwego w Księdze Mądrości Marcin Zieliński s. 135-146
Kwestia kapłaństwa kobiet we współczesnym Kościele Justyna Groblewska s. 149-163
Biblijne obrazy nieba w późnej liryce Juliusza Słowackiego : kilka uwag badawczych Monika Kulesza s. 165-180
Eklezja siostrzana a realizm Kościoła partykularnego Jarosław Moskałyk s. 181-190
Powstanie i historyczny rozwój pobożności pasyjnej w ujęciu Jerzego Józefa Kopcia CP Piotr Pękul s. 191-200
Ekumeniczna koncepcja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Arkadiusz Trochanowski s. 201-211
Znaczenie średniowiecznej filozofii w rozwoju nauk Edward Sienkiewicz s. 213-230
Sprawności moralne w wychowaniu wobec wyzwań współczesnej polityki Ewa Wnuk s. 231-243
Religijność jako kryterium jakości narzeczeństwa i małżeństwa Sławomir Bukalski s. 247-262
Prężność osobowości i jej rola w procesach radzenia sobie ze stresem Adam Falewicz s. 263-275
Komunikacja interpersonalna drogą do chrześcijańskiego braterstwa Anita Żurek s. 277-289
Bezpieczeństwo egzystencjalne i specyfika jego wybranych noetycznych zagrożeń Zbigniew Danielewicz s. 293-304
Liberalizm a dobro wspólne Karol Jasiński s. 305-319
Rola sprawiedliwej płacy w kształtowaniu wolności odpowiedzialnej człowieka Janusz Szulist s. 321-335
Zakony i instytuty życia konsekrowanego w dokumentach archiwów kościelnych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Tadeusz Ceynowa s. 339-354
Ludobójstwo w Ponarach – obraz zbrodni w świetle relacji Kazimierza Sakowicza i Heleny Pasierbskiej cz. 1 Joanna Janusiak s. 355-375
Przygotowanie i przebieg I Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Łukasz Łukaszewicz s. 377-400
Szkoła, uniwersytet i państwo w służbie wychowania Polaków Paweł Warchoł s. 401-410
"Poszukiwania metafizyczne", Marek Szulakiewicz, Toruń 2014 : [recenzja] Marcin Napadło Marek Szulakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 413-417
"Studia soborowe tom II, cz. druga: Historia i recepcja Vaticanum II", red. M. Białkowski, Toruń 2015 : [recenzja] Jan Radkiewicz M. Białkowski (aut. dzieła rec.) s. 419-421
"Polskie drogi do wolności. Kronika parafii Świętej Rodziny w Pile 6 października 1978 – 18 czerwca 1989", wybór, wstęp i opracowanie Jarosław Wąsowicz SDB, Piła 2015 : [recenzja] Grzegorz Wejman Jarosław Wąsowicz s. 423-425
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Małżeństwo i rodzina w nauczaniu i duszpasterskiej praktyce Kościoła", Koszalin, 16 kwietnia 2016 Janusz Bujak s. 427-429
Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej "Działalność zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej", Koszalin, 28 listopada 2015 Tadeusz Ceynowa s. 431-433
Noty o autorach s. 435-437