Tytuł Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
ISSN 1230-0780, e-ISSN 2719-4337
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
2013, Tom 20, Numer 1-2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. Franciszek Sawicki jako pedagog Jarosław Babiński s. 7-17
Podstawowe aspekty teologii narracyjnej w świetle refleksji systematycznej Ignacy Bokwa s. 19-31
I (XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012) : misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji Kazimierz Dullak s. 33-47
Wartość systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko dziś Lidia Heinz s. 49-58
Kameduli a uroczystości patriotyczno-religijne na warszawskich Bielanach w XVIII i XIX wieku Bogusław Jankowski s. 59-72
Homilia hagiograficzna pół wieku po "Vaticanum II" Ignacy Kosmana s. 73-83
Znaczenie wiary w modlitwie o uwolnienie Sebastian Kowal s. 85-96
Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) : paradygmat zatroskanego ojca Roman Krawczyk s. 97-105
Indywiduum istotnym punktem widzenia według Ortegi y Gasseta Ireneusz Król s. 107-115
Kerygmat w katechezie jako językowy postulat teologii soborowej Wojciech Lechów s. 117-126
Abraham : wiara, która rodzi się z doświadczenia Janusz Lemański s. 127-135
Niepokalane Poczęcie w tradycji pierwszego tysiąclecia Kościoła Maciej Machalica s. 137-160
Uwarunkowania społeczne powstawania narodów w Europie Roman Misiak s. 161-174
Problem podobieństwa w chrześcijańskiej tradycji wiary Jarosław Moskałyk s. 175-187
Biblijne i pastoralne ujęcie świętości Jan Nowak s. 189-201
Nowa ewangelizacja drogą do odnowy współczesnego świata Czesław Parzyszek s. 203-218
Nabożeństwa maryjne w życiu Kościoła partykularnego Andrzej Rutkowski s. 219-237
Wiara Kościoła i wiara osoby Edward Sienkiewicz s. 239-254
Wyznanie wiary w muzyce liturgicznej Kościoła w ujęciu Benedykta XVI (Josepha Ratzingera) Miłosz Jan Szulc s. 255-264
Etyka chrześcijańska w funkcjonowaniu demokracji Janusz Szulist s. 265-278
Milenium w administracji gorzowskiej Grzegorz Wejman s. 279-300
Kształtowanie polskiego społeczeństwa obywatelskiego w nauczaniu Episkopatu Polski : analiza wybranych listów pasterskich Zbigniew Werra s. 301-317
Wychowawcza rola ojca w rodzinie Waldemar Wesoły s. 319-330
Kardynał Stefan Wyszyński jako inspirator i protektor rozwoju życia religijnego na Pomorzu Zachodnim Eugeniusz Grzegorz Wiązowski s. 331-351
Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej "Od wiary Abrahama do wiary Kościoła" Tomasz Tomaszewski s. 353-355