Tytuł Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
ISSN 1230-0780, e-ISSN 2719-4337
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
2011, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wolność w ujęciu Odo Marquarda Jarosław Babiński s. 7-17
Wybrane aspekty antropologii teologicznej konstytucji duszpasterskiej "Gaudium et spes" 22. Soboru Watykańskiego II Janusz Bujak s. 19-31
"Communio" Kościoła według Jürgena Moltmanna : od wspólnoty podstawowej po horyzont nowego stworzenia Zbigniew Danielewicz s. 33-47
Najwyższa władza w Kościele a organy wspomagające ją Kazimierz Dullak s. 49-58
Teologiczna interpretacja lęku w "Dialogach karmelitanek" G. Bernanosa Dariusz Jastrząb s. 59-69
Aktualność postaci św. Maksymiliana, kapłana i rycerza Niepokalanej, wobec współczesnych oczekiwań Kościoła Ignacy Kosmana s. 71-81
Kainici i Setyci (Rdz 4,17-26) : pytanie o kierunek rozwoju cywilizacji? Janusz Lemański s. 83-104
Religia i kultura : razem i przeciw sobie Arkadiusz Liberski s. 105-114
Kościół jako "communio personarum" w polskiej teologii uczestnictwa Edward Sienkiewicz s. 115-125
Współpraca szkoły z Policją w zakresie przeciwdziałania demoralizacji młodzieży Edward Wiszowaty Anna Zellma s. 127-144
"Opowieści o św. Maksymilianie. Audycje w Radiu Niepokalanów 2009-2010", Paulin Sotowski, Niepokalanów 2011 : [recenzja] Ignacy Kosmana Paulin Sotowski (aut. dzieła rec.) s. 147-148
"Ja" w relacji do Wspólnoty Edward Sienkiewicz Elżbieta Kotkowska (aut. dzieła rec.) Jarosław Moskałyk (aut. dzieła rec.) s. 149-151
Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej "Kościół domem i szkołą komunii" w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie 22 stycznia 2011 roku Tomasz Tomaszewski s. 153-155