Tytuł Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
ISSN 1230-0780, e-ISSN 2719-4337
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
2012, Tom 19, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bóg jako "bycie sensu" : dowód na istnienie Boga Roberta Spaemanna Jarosław Babiński s. 5-14
Elementy personalizmu : podmiotowość i indywidualność : w postmodernistycznej dyskusji filozoficznej Ignacy Bokwa s. 15-24
Sprawowanie sakramentu bierzmowania Kazimierz Dullak s. 25-34
Liturgia trzech głównych świąt żydowskich Karol Jasiński s. 35-49
O procesie budowania świadomości kultury narodowej dzisiaj Dariusz Jastrząb s. 51-64
Praktyka modlitwy o uwolnienie wspólnot Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa (I-V w.) Sebastian Kowal s. 65-77
Przygotowanie do bierzmowania w oparciu o paradygmat katechumenalny Andrzej Maćkowski s. 79-97
Szafarz sakramentu bierzmowania : próba wykładni obowiązujących przepisów Dariusz Mazurkiewicz s. 99-113
Teologiczny obraz Boga Ojca u podstaw chrześcijańskiego wychowania do rodzicielstwa Katarzyna Parzych-Blakiewicz s. 115-127
Bóg jako Pan historii świata i ludzi w świetle Apokalipsy Janowej Tomasz Siemieniec s. 129-155
Nasze problemy z demokracją Edward Sienkiewicz s. 157-171
Duchowość człowieka a polityka Henryk Wejman s. 173-181
Kapłan wobec osób chorych terminalnie w ujęciu biblijnym Krystian Wilczyński s. 183-199
Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej "Apokalipsa - księga (tylko) o końcu świata?" Tomasz Tomaszewski s. 201-202