Tytuł Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
ISSN 1230-0780, e-ISSN 2719-4337
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
2015, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzegeza Mt 28,16-20 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (shemtob) Piotr Goniszewski s. 11-19
Znaczenie terminu "ciężar" (βάρος) w Nowym Testamencie Tadeusz Knut s. 21-33
Meaning and function of the Sign of Jonah in Matthew 12:38-42 and 16:1-4 Beate Kowalski s. 35-54
Mojżesz, Jozue i Amalekici : nowe spojrzenie na Wj 17,8-16 w kontekście współczesnych badań nad powstaniem Pięcioksięgu Janusz Lemański s. 55-82
L'amministratore disonesto (Luca 16.1-9) : ma davvero? Mariusz Rosik s. 83-90
Osoba Jezusa Chrystusa istotą eschatologii chrześcijańskiej Janusz Bujak s. 93-105
Komunia Święta na sposób Waityku Robert Kaszak s. 107-114
Zbawczy charakter misterium Bożego Narodzenia : próba prezentacji dynamicznej wizji wcielenia Bogdan Kulik s. 115-130
Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium Kościoła : w pięćdziesiątą rocznicę "Konstytucji Dogmatycznej o Kościele "Lumen Gentium"" Andrzej Proniewski s. 131-143
Człowiek ponowoczesny jako podstawowy problem nowej ewangelizacji Edward Sienkiewicz s. 145-163
Etyka małżeńska w nauczaniu moralnym Piusa XII Piotr Skiba s. 165-175
Zadania filozofii w poszukiwaniu prawdy w świetle encykliki Jana Pawła II "Fides et ratio" Andrzej Symonowicz s. 177-187
Ateizm urojony : rzeczywiste wyzwanie Sławomir Zatwardnicki s. 189-207
Wychowanie ku dobru : w perspektywie tischnerowskiej koncepcji człowieka agatologicznego Dariusz Adamczyk s. 211-228
Nie taki prosty : meandry linearnej koncepcji czasu w chrześcijaństwie Zbigniew Danielewicz s. 229-242
Geneza i przegląd psychologicznych koncepcji mądrości Adam Falewicz s. 243-254
Nacjonalizm jako skrajność narodowa w nauczaniu społecznym Kościoła Roman Misiak s. 257-272
Rola języka ojczystego w wierze i duszpasterstwie Andrzej Sochaj s. 273-281
Polityka władz brytyjskich względem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Zbigniew Werra s. 285-296
"35 lat Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile. Elenko Jubileuszowe 2014-2015", oprac. i red. A. Popławski, J. Wąsowicz, Piła 2015 : [recenzja] Tadeusz Ceynowa Adam Popławski (aut. dzieła rec.) Jarosław Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 299-300
"Przeciw banalizacji Jezusa", Gerhard Lohfink, Poznań 2014 : [recenzja] Arkadiusz Korwin-Gronkowski Gerhard Lohfink (aut. dzieła rec.) s. 301-306
"Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny. Stary Testament I Mariusz Rosik Janusz Lemański (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"The methods of New Testament interpretation. Introduction", R. Bartnicki, K. Kłósek, Krakow 2014 : [recenzja] Mariusz Rosik Roman Bartnicki (aut. dzieła rec.) Kinga Kłósek (aut. dzieła rec.) s. 310-312
"Przeciw banalizacji Jezusa", G. Lohfink, tł. Eliza Pieciul-Karmińska, Poznań 2015 : [recenzja] Michał Rychert Gerhard Lohfink (aut. dzieła rec.) Eliza Pieciul-Karmińska (aut. dzieła rec.) s. 313-316
"Kościół wobec wyzwań współczesnych", red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015 : [recenzja] Edward Sienkiewicz Marek Jagodziński (aut. dzieła rec.) Jarosław Wojtkun (aut. dzieła rec.) s. 317-319
Noty o autorach s. 321-323