Tytuł Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
ISSN 1230-0780, e-ISSN 2719-4337
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
2010, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postać węża w opowiadaniu z Rdz 3 Dariusz Adamczyk s. 5-34
Imago Dei jako źródło godności człowieka i wartości jego cielesności Janusz Bujak s. 35-45
Teoria komunikacyjnego działania w nauce o Trójcy Świętej Marek Jagodziński s. 47-69
JHWH : istota czy obecność Boga? Karol Jasiński s. 71-80
Język łaciński w teorii i praktyce Grzegorz Jaśkiewicz s. 81-87
Dekonstrukcja mitu drogi w powieści "On the road" J. Kerouaca Dariusz Jastrząb s. 89-97
Biblijne wzory osobowe jako tworzywo homiletyczne Ignacy Kosmana s. 99-126
Twarze męstwa : męstwo jako doświadczenie personalne Ryszard Kozłowski s. 127-150
"I także z nich wezmę, aby byli kapłanami i aby byli lewitami..." (Iz 66,21) : zapowiedź kapłanów spośród nawróconych pogan? Janusz Lemański s. 151-172
Historia Święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Jacek Lewiński s. 173-187
Godność osoby ludzkiej w wymiarze antropologii filozoficznej Edward Sienkiewicz s. 189-205
Interpretacja rzeczywistości społeczno-politycznej w świetle teologii Henri de Lubaca Janusz Szulist s. 207-221
Żydowskie rozumienie Biblii na przykładzie Księgi Bereszit Pardes Lauder Piotr Goniszewski s. 223-235
Objawienie : natchnienie : Biblia Andrzej Oczachowski s. 237-245
Jezus interpretatorem pism (Łk 4,16-18 i 24) Tomasz Stroynowski s. 247-254
"Lectio Divina" w nauczaniu Benedykta XVI i w pracach synodu biskupów z 2008 roku Tomasz Tomaszewski s. 255-267
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Kościół po transformacji systemowej w Polsce", zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie Edward Sienkiewicz s. 269-272
Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej zorganizowane z okazji Roku Kapłańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie 23 stycznia 2010 roku Tomasz Tomaszewski s. 273-275