Tytuł Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
ISSN 1230-0780, e-ISSN 2719-4337
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
2009, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Benedykt XVI a filozofia Jarosław Babiński s. 7-17
Uznanie Boga jako afirmacja człowieka : o teotropicznej strukturze osoby ludzkiej Grzegorz Barth s. 19-29
Teologia "wynagradzania" w ujęciu historycznym Marzena Gardocka s. 31-46
Monizm a dualizm w "teorii zmartwychwstania w śmierci" : paradoksy nowych propozycji Tomasz Grodzki s. 47-62
Postawy człowieka wobec śmierci Łukasz Grzendzicki s. 63-80
Eklezjotwórcza funkcja homilii Grzegorz Jaśkiewicz s. 81-91
"Opoka" - 20 lat razem Dariusz Jastrząb s. 93-105
Tablica Narodów (Rdz 10,1-32) - czyli jak doświadczenie historyczne wpłynęło na refleksję wiary Janusz Lemański s. 107-158
Klasyczna koncepcja ontologiczna, a ontologia relacyjna Jacek Popławski s. 159-170
Wymóg bezwarunkowej miłości i przebaczenia jako fundament wspólnoty chrześcijańskiej według Gerharda Lohfinka Michał Rychert s. 171-185
Bóg jest nieskończonym pięknem Edward Sienkiewicz s. 187-211
Jezus Chrystus konsekrowany jako nowa świątynia (J 10,22-39) Tomasz Tomaszewski s. 213-229