Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Misja prorocka na podstawie Am 3,3-8 Jakub Slawik s. 5-19
Typologiczna i metaforyczna symbolika czterech homoidów z czterema obliczami z Księgi Ezechiela 1,5-15.19-25 i czterech zoomorfów z Apokalipsy 4,6-8 Kalina Wojciechowska s. 21-43
Etos pracy jako postać świadomości protestanckiej Bogusław Milerski s. 45-57
Miejsce religii w porządku konstytucyjnym Wielkiej Brytanii Tadeusz J. Zieliński s. 59-74
Wkład protestantyzmu w budowanie Europy dzisiaj Karl-Christoph Epting Dariusz Bruncz (tłum.) s. 75-84
Recytacja tekstów cerkiewno-słowiańskich w aspekcie historycznym i praktycznej interpretacji Włodzimierz Wołosiuk s. 85-114
Wielość w jedności : elementy eklezjologii św. Ireneusza z Lyonu Jarosław Kadylak s. 115-132
Rola aktywności religijnej w adaptacji do starości Izabela Kochan s. 133-144
Współczesne stosunki państwo-Kościół w Republice Greckiej Marcin Olszówka s. 145-175
Konferencja z okazji 500. rocznicy urodzin Jana Kalwina w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Rafał Marcin Leszczyński s. 177-179
Wyzwania Kalwina wobec Kościoła w XXI wieku Alan P. F. Sell Michał Kuź (tłum.) s. 181-207
Ponowne odkrywanie Jana Kalwina we Francji w 2009 roku Jérôme Cottin Andrzej Nawrocki (tłum.) s. 209-217
Eklezjologia Jana Kalwina w podstawowych dokumentach doktrynalnych waldensów z lat 1560-1662 Paweł Andrzej Gajewski s. 219-232
Kalwin a jedność Kościoła : ekumeniczne znaczenie Reformowanej Reformacji Martin Friedrich Ewa Sojka (tłum.) s. 233-245
Związek usprawiedliwienia i uświęcenia w myśli Jana Kalwina : perspektywa katolicka Rajmund Porada s. 247-261
Cycerońskie wątki w "Nauce religii chrześcijańskiej" Jana Kalwina Rafał Marcin Leszczyński s. 263-289
Ewangelicy reformowani jako czynnik w procesie modernizacji w Rzeczypospolitej szlacheckiej w drugiej połowie XVI w. i w Warszawie epoki stanisławowskiej Wojciech Kriegseisen s. 291-307
Przyjdź królestwo twoje : refleksje na temat wiary i kultury Krzysztof Dorosz s. 309-321
Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa księdzu prof. dr. hab. Wacławowi Hryniewiczowi s. 323-343
Inauguracja roku akademickiego 2009-2010 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej s. 345-356