Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Od Redakcji] s. 121
Historia wydań gockiej Biblii Leszek Jańczuk s. 123-135
"Grzechy Pisma Świętego" : krytyka fundamentalistycznej hermeneutyki biblijnej według Johna Shelby'ego Sponga Łukasz P. Skurczyński s. 137-154
Starotestamentowi prorocy jako typ świętości w Kościele prawosławnym Jarosław Charkiewicz s. 155-168
Cyrylicki apostoł-ewangeliarz niedzielny z Drukarni Brackiej w Łucku (1640 r.) Jerzy Ostapczuk s. 169-202
Zagadnienie obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej Jerzy Sojka s. 203-244
Osobno czy razem? Dążenia ekumeniczne wewnątrz polskiego ewangelicyzmu : perspektywa reformowana (po 1946 roku) Ewa Jóźwiak s. 245-266