Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ale nie współżył z nią, aż nie urodziła syna" : Mt 1,25a w świetle starotestamentowych tradycji Jakub Slawik s. 7-16
"Fides quaerens veritatem historicam" : klucz do interpretacji teologii Martina Hengela (1926-2009) Grzegorz Olek s. 17-53
Organiczna wizja natchnienia Abrahama Kuypera jako propozycja doktrynalna dla współczesnego ewangelikalizmu Mateusz Wichary s. 55-74
Problemy Kościoła prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym Doroteusz Sawicki s. 75-105
Дионисий Хиландарец (Габровец) как автор службы св. Прохору Пшинскому Sergej Û. Temčin s. 107-115
Kościół jako Eucharystia Andrzej Baczyński s. 117-135
Eklezjologia Jürgena Moltmanna Bogumił Jarmulak s. 137-156
Ordynacja kobiet w nowych wspólnotach pentekostalnych w Polsce Ewa Sikora s. 157-167
Ograniczone odkupienie i skuteczne powołanie : tezy kalwinizmu dortrechckiego w literaturze współczesnego ewangelikalizmu polskiego Zbigniew Karczewski s. 169-181
Osobno czy razem? Dążenia ekumeniczne wewnątrz polskiego ewangelicyzmu : perspektywa reformowana (do 1945 roku) Ewa Jóźwiak s. 183-203
Działanie teleologiczne w interakcjach uczniów i nauczycieli Daria Wojtkiewicz s. 205-221
Koncepcja pracy w szkole niedzielnej : analiza wykładów ks. Karola Kotuli wygłoszonych na szkoleniu nauczycieli szkoły niedzielnej w Ustroniu w 1928 roku Anna Olek s. 223-250
Inauguracja roku akademickiego 2014 Jerzy Ostapczuk s. 251-252
Kazanie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2014 s. 253-256
Przemówienie Rektora ChAT Bogusław Milerski s. 257-261
Państwo demokratyczne a wolność sumienia Bogdan Borusewicz s. 263-268
Uroczystości 60. rocznicy utworzenia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Jerzy Ostapczuk s. 269-270
Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie : ustanowienie - kształt - osoby uhonorowane Tadeusz J. Zieliński s. 271-274
Sprawozdanie z sympozjum naukowego "Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce w kontekście wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego", Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 26 marca 2014 r. Jakub Cupriak s. 275-278