Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywy doktrynalne współczesnego judaizmu mesjanicznego Barbara Karasiewicz s. 203-224
Typy przekładu tekstu biblijnego a jego odbiór – na podstawie tłumaczeń niemieckojęzycznych Biblii Christiane Schultheiß s. 225-247
Wpływ św. Bazylego Wielkiego na trynitologię Jarosław Kupryjaniuk s. 249-261
Specyfika chrystologicznej terminologii św. Cyryla Aleksandryjskiego w kontekście kontrowersji nestoriańskiej V wieku Andrzej Charyło s. 263-285
Схвати его крестообразно – к вопросу интерпретации сцены борьбы в Житии Андрея Юродивого Александр Владимирович Сизиков Владимир Анатольевич Яшкин s. 287-297
Początki ruchu wolnych chrześcijan w Polsce do 1918 roku Janusz Sobiech s. 299-323
Влияние подвига новомучеников и исповедников на формирование социальной идентичности молодежи Александр Велисейчик s. 325-348
Шесть научно-концептуальных тезисов относительно правового положения не- движимых имущественных объектов религиозного назначения и о правовой природе таких объектов Роман Владимирович Тупикин s. 349-361
Wykaz autorów s. 363-364