Znaleziono 22 artykuły

Zdzisław Papierkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy prawo prasowe obowiązuje? Zdzisław Papierkowski s. 3-13
Sumienie świata wobec przedawnienia zbrodni hitlerowskich Zdzisław Papierkowski s. 7-16
Projekt kodeksu karnego : actio libera in causa Zdzisław Papierkowski s. 17-20
Nieletni oraz niepełnoletni a proces adhezyjny Zdzisław Papierkowski s. 21-25
Dowód prawdy w pewnym wypadku zniesławienia Zdzisław Papierkowski s. 23-25
Swoisty zbieg przestępstw Zdzisław Papierkowski s. 33-36
Swoista kwestia prawna : (stosunek art. 63 k.k. do art. 76 i 77 k.k.) Zdzisław Papierkowski s. 37-43
Problem usiłowania przestępstw z zaniechania Zdzisław Papierkowski s. 37-45
W sprawie zakazu "reformationis in peius" Zdzisław Papierkowski s. 38-44
Projekt kodeksu karnego : niektóre zagadnienia z dziedziny kary Zdzisław Papierkowski s. 38-45
Tzw. międzyczasowe i międzynarodowe prawo karne (art. 2-11) w projekcie kodeksu karnego Zdzisław Papierkowski s. 40-46
Uwagi o spekulacji w świetle przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. Zdzisław Papierkowski s. 41-45
Interwencja antychuligańska w świetle przepisu art. 240 kodeksu karnego Zdzisław Papierkowski s. 44-49
Projekt Prawa o wykroczeniach : (kilka uwag o niektórych problemach ogólnych) Zdzisław Papierkowski s. 44-52
Krytyka - prawda - błąd Zdzisław Papierkowski s. 59-65
Wina kombinowana : Odpowiedzialność karna za niezamierzony skutek umyślnego działania przestępczego Zdzisław Papierkowski s. 105-143
Dwód pośredni w średniowiecznym procesie karnym Zdzisław Papierkowski s. 117-143
Juliusz Makarewicz Zdzisław Papierkowski s. 237-243
Projekt kodeksu karnego Zdzisław Papierkowski s. 243-284
Przestępstwo gospodarcze Zdzisław Papierkowski s. 299-305
Culpa dolo determinata Zdzisław Papierkowski s. 301-311
"Prawo Karne, Komentarz do Piątej Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego", Tom II - Kara, Część I - Przepisy ogólne, Marian Mychra, Warszawa 1960 : [recenzja] Zdzisław Papierkowski Marian Mychra (aut. dzieła rec.) s. 303-307