Tytuł Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ISSN 1899-6264
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2013, Tom 7, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauki o bezpieczeństwie a nauki o zarządzaniu - paradygmaty i tożsamość Andrzej Chodyński s. 7-18
Rola i postępowanie nauczyciela w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków funkcjonowania placówki szkolnej : analiza problamu na przykładzie wybranych zdarzeń Andrzej Sęk s. 19-31
Wielopłaszczyznowość działań medialnych w kształtowaniu współczesnego oblicza bezpieczeństwa europejskiego Krystyna Cywa-Fetela s. 33-47
Tajemnica telekomunikacyjna a możliwość ujawnienia danych billingowych Mateusz Witański s. 49-62
Military Service of Homosexuals in the American Army : A Scene of the Culture War Stanisław Woda s. 63-81
Misje pokojowe ONZ na Bliskim Wschodzie w okresie zimnej wojny Grzegorz Ciechanowski s. 85-102
"Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością : studia i materiały", red. Andrzej Aksamitowski, Marek Cupryjak, Szczecin 2012 : [recenzja] Piotr Chrobak Andrzej Aksamitowski (aut. dzieła rec.) Marek Cupryjak (aut. dzieła rec.) s. 105-110
Międzywydziałowa konferencja naukowa i warsztaty studenckie "Projektowanie Bezpiecznej Przestrzeni" - sprawozdanie Artur Jasiński s. 113-115
Streszczenia / Резюме s. 117-126