Tytuł Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ISSN 1899-6264
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2016, Tom 10, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marcin Lasoń s. 11-12
Wywiad z Szefem Sztabu Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych płk. Marcinem Szymańskim Marcin Lasoń Marcin Szymański s. 13-16
Siły operacji specjalnych (Wojska specjalne) w konfliktach hybrydowych Hubert Królikowski s. 19-37
Kontrterroryzm i antyterroryzm : (aspekty teoretyczne i praktyczne) Robert Borkowski s. 39-49
Wpływ deklaracji politycznej o specjalizacji RP w wojskach specjalnych w NATO na rozwój tego rodzaju wojsk Piotr Orłowski s. 51-61
Organizacja dowodzenia Wojsk Specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - od normalności do nieudanych eksperymentów Janusz Kręcikij s. 63-79
Przygotowania, przebieg i wnioski z pełnienia dyżuru przez Komponent Wojsk Specjalnych w Siłach Odpowiedzi NATO Krzysztof Płażuk s. 81-93
Proces przygotowań dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych do pełnienia dyżuru w siłach odpowiedzi NATO - perspektywa Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO Wiesław Goździewicz s. 95-110
Samowystarczalność obronna czy wspólnota interesówpodstawową determinantą projektowania bezpieczeństwa RP Piotr Mickiewicz s. 111-121
Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku w świetle analizy prównawczej kolejnych Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Marcin Lasoń s. 123-137
Stosunek Stanów Zjednoczonych Ameryki i Federacji Rosyjskiej wobec polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku Karolina Kuśmirek s. 139-152
Powstanie, zasady działania i szkolenia jednostek specjalnych w Ludowym Wojsku Polskim Sławomir Sadowski s. 155-172
Cichociemni - dzieje elity polskiej, dywersji na kanwie życiorysu Bolesława Polończyka ps. Kryształ Agnieszka Polończyk s. 173-188
"Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski", Przemysław Wywiał, Warszawa 2016 : [recenzja] Iwona Pieróg Przemysław Wywiał (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Wtorżenije w Ukrainu : chronika rossijskoj agriesii", D. Tymczuk, J. Karin, K. Maszowiec, W. Gusarow, Kijew 2016 : [recenzja] W. Gusarow Kazimierz Kraj J. Karin (aut. dzieła rec.) K. Maszowiec (aut. dzieła rec.) D. Tymczuk (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Afganistan - odpowiedź ogniem : prawdziwa historia działań 17 brygady", Grzegorz Kaliciak, Wołowiec 2016 : [recenzja] Maciej Saskowski Grzegorz Kaliciak (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla Studentów i Młodych Pracowników Naukowch "Organizacja służb ratowniczych w sytuacjach krysysowych - planowanie, reagowanie, profilaktyka", WSB, Poznań, 10 czerwca 2016 r. Małgorzata Kudzin-Borkowska s. 207-210
Sprawozdanie z wyjazdu do Donieckiej Republiki Ludowej, maj 2016 Wojciech Koźmic s. 211-216
Służba po służbie - czyli działalność Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM Klaudia Lewandowska s. 217-221
Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy Wojciech Koźmic s. 225-234