Tytuł Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ISSN 1899-6264
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2016, Tom 10, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp : zarządzanie a bezpieczeństwo - podejścia, koncepcje i metody zarządzania Andrzej Chodyński s. 11-16
Organizacyjna wiedza o psychospołecznych zagrożeniach bezpieczeństwa pracy w zarządzaniu ryzykiem zawodowym Janusz Ziarko s. 19-40
Interesariusze w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji wobec kryzysu pozaekonomicznego Andrzej Chodyński s. 41-55
Wpływ prosumentu na zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym w Polsce Anna Bałamut s. 57-71
Metody praktyki zarządzania na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego w przedsiębiorstwach Wojciech Huszlak s. 73-86
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - metody przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa infromacji na platformie e-learningowej Marta Woźniak-Zapór s. 87-97
Zawodowa partycypacja funkcjonariuszy-kobiet w strukturze organizacji Służby Więziennej Marek Kalaman s. 99-118
Przeciwdziałanie przestępczości na rynku ubezpieczeń ogniowych Mariusz Pecio s. 119-128
Wykluczenie cyfrowe a bezpieczeństwo współczesnych Polaków : wybrane problemy : perspektywa pedagoga społecznego Małgorzata Orłowska s. 129-143
Misja OBWE w Skopje - świadek czy uczestnik trudnej transformacji? Piotr Uhma s. 147-155
"Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka w czasach polityki niestabilności : bezpieczeństwo - gospodarka - ochrona środowiska : polityka - technologia - zarządzanie", red. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Poznań 2015 : [recenzja] Andrzej Chodyński P. Kwiatkiewicz (aut. dzieła rec.) R. Szczerbowski (aut. dzieła rec.) s. 159-165
Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe "Bezpieczeństwo i Obronność Państw" Mirosław Kwieciński s. 169-170
Kongres Turystyki Polskiej - relacja i głos w dyskusji Izabela Kapera s. 171-175
Aktywność społeczna krakowskich postępowych środowisk kobiecych z przełomu XIX i XX stulecia Danuta Waniek s. 179-188