Tytuł Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ISSN 1899-6264
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2014, Tom 8, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podejmowanie decyzji menedżerskich w zarządzaniu wywiadem cywilnym w Polsce Mirosław Kwieciński Krzysztof Passella s. 13-34
Prawne dylematy udostępniania informacji publicznych w polskiej administracji samorządowej Małgorzata Popiało Andrzej Sęk s. 35-48
Codes of Ethics and Security of the Enterprise Wojciech Huszlak s. 49-62
Broń masowego rażenia - definiowania pojęcia Rafał Kopeć s. 63-71
Radykalizacja jako kategoria analityczna w profilowaniu terrorystów Robert Borkowski s. 73-81
Społeczeństwo polskie wobec zagrożenia terroryzmem z użyciem broni biologicznej Janusz Adamczyk Karolina Bihuniak s. 83-96
Działalność ruchów anarchistycznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia Waldemar Potkański s. 99-113
"Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU : Rechtsgrundlagen - Aufsichtsstrukturen - Risikomanagement", Reinhold Hölscher, Dagmar Gesmann-Nuissl, Christian Hornbach, Berlin 2011 : [recenzja] Marek Zielinski Dagmar Gesmann-Nuissl (aut. dzieła rec.) Christian Hornbach (aut. dzieła rec.) Reinhold Hölscher (aut. dzieła rec.) s. 115-120
Die Ukraine-Krise als Testfall für Deutschland Helmut Wagner s. 123-127
Streszczenia = Резюме = Abstracts s. 129-139