Tytuł Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ISSN 1899-6264
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2014, Tom 8, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sieciowość w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym Andrzej Chodyński s. 13-27
Wiarygodność procesów identyfikacji i transakcji a system bezpieczeństwa państwa Remigiusz Lewandowski s. 29-46
Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa - dyrektywa 2009/81 Krzysztof Flak s. 47-56
O językach używanych przez członków niektórych organizacji terrorystycznych Tomasz Gacek s. 57-74
Kontrwywiad wojskowy oraz taktyczny wywiad osobowy - kluczowe elementy ochrony wojsk przed zamachami terrorystycznymi Janusz Liber s. 75-88
Zarządzanie bezpieczeństwem przeciwpożarowym w przedsiębiorstwie Andrzej Sęk s. 89-100
Siły zbrojne na pokoju i ich logistyka Zbigniew Grzywna s. 101-111
Piechota polska w dwudziestoleciu międzywojennym 1918-1939 : wybrane probleny organizacji, uzbrojenia i szkolenia Jan Pilżys s. 115-127
"Elementy filozofii bezpieczeństwa : bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki", Wojciech Rechlewicz, Warszawa 2012 : [recenzja] Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zielinski Wojciech Rechlewicz (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Budowa potencjału bojowego Wojska Polskiego 1945-1990 : obszary szpiegowskich działań", Franciszek Puchała, Warszawa 2013 : [recenzja] Jan Pilżys Franciszek Puchała (aut. dzieła rec.) s. 135-139
"Polska mapa międzynarodowych konwencji praw człowieka", red. Mirosław Wróblewski, Warszawa 2013 : [recenzja] Alicja Wargacka Mirosław Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 141-142
Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM Marcin Lasoń s. 145-150
Streszczenia = Резюме = Abstracts s. 151-163