Tytuł Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ISSN 1899-6264
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2016, Tom 10, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Beata Molo s. 11-13
Energetyka jądrowa wobec globalnych problemów bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatu w XXI wieku Tomasz Młynarski s. 17-29
Wpływ kształtowania się cen na wybranych rynkach gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne Marcin Tarnawski s. 31-46
Bezpieczeństwo zaopatrzenia energetycznego Niemiec w kontekście unii energetycznej Unii Europejskiej Beata Molo s. 47-65
Polityczne i ekonomiczne znaczenie integracji energetycznej pomiędzy Norwegią a Niemcami Mariusz Ruszel s. 67-77
Zrównoważony rozwój energetyczny w polityce współpracy rozwojowej Republiki Federalnej Niemiec Anna Paterek s. 79-92
Dynamika zmian energetyki Królestwa Norwegii Ryszard M. Czarny s. 93-104
Energia odnwialna jako kluczowy element bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego i środowiskowego państw nordyckich Mogdalena Tomala s. 105-117
Subregion bałtycki w założeniach polityki energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Mickiewicz s. 119-131
Bezpieczeństwo energetyczne Polski a sytuacja ekonomiczna Kompanii Węglowej SA po 2014 roku Marian Kamola-Cieślik s. 133-160
Bezpieczeństwo energetyczne w polityce rządu koalicji PiS, LPR i Samoobrony (2005-2007) oraz rządu Beaty Szydło - analiza porównawcza Anna Piziak-Rapacz s. 149-160
Bezpieczeństwo energetyczne Polski na przykładzie zaopatrzenia w gaz ziemny, ropę naftową i energię elektryczną Maciej Golarz s. 161-179
Narodziny i perwsze lata polityki imigracyjnej Francji (1945-1952) Paweł Sękowski s. 183-198
"Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku", Tomasz Młynarski, Marcin Tarnawski, Warszawa 2016 : [recenzja] Anna Wrońska Tomasz Młynarski (aut. dzieła rec.) Marcin Tarnawski (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Bezpieczeństwo Europy : kontekst gospodarczy", red. Tadeusz Zbigniew Leszczyński, Kraków 2015 : [recenzja] Dominika Gawron Tadeusz Zbigniew Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 205-208
"The Arab Spring and the Geopolitics of the Middle East : Emerging Security Threats and Revolutionary Change", Amr Yossef, Joseph R. Cerami, London 2015 : [recenzja] Anna Dawioł-Sitko Joseph R. Cerami (aut. dzieła rec.) Amr Yossef (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"„Nowa” Turcja : aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne", red. Jakub Wódka, Warszawa 2015 : [recenzja] Paulina Stępniewska Jakub Wódka (aut. dzieła rec.) s. 213-217
Zjazd Geopolityków Polskich, Kraków, 12 i 13 grudnia 2015 r. Anna Piziak-Rapacz s. 221-223