Tytuł Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ISSN 1899-6264
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2015, Tom 9, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona informacji w świetle krajowych aktów prawnych Piotr Budzyń s. 13-26
Adopcja dzieci na tle handlu ludźmi Angelika Gajek s. 27-35
«Military commissions» w walce z terroryzmem międzynarodowym - aspekty prawne Łukasz Lizis s. 37-49
Internet : rzeczy i zagrożenia z nimi związane Ireneusz Maj s. 51-57
Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych : część I : podstawy teoretyczne Magdalena Prorok s. 59-70
Znaczenie wywiadowni gospodarczych w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego - zarys problemu Łukasz Wacławik s. 71-79
Współczesne znaczenie aktu wypowiedzenia wojny - uwagi w kontekście konfliktu na wschodzie Ukrainy Paweł Ochman Jakub Wojas s. 81-92
Identity Factor in Terms of the Ukrainian Crisis : (The Example of the Donbas Region) Sergii Pakhomenko s. 95-102
"Bezpieczeństwo ekonimiczne obrotu gospodarczego : ekonomia - prawo zarządzanie", red. Konrad Raczkowski, Warszawa 2014 : [recenzja] Małgorzata Czermińska Konrad Raczkowski (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Euro-Atlantic Securitu Policy : Between NATO Summits in Network and Warsaw", red. Artur Gruszczak, Kraków 2015 : [recenzja] Natalia Adamczyk Artur Gruszczak (aut. dzieła rec.) s. 109-112
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Policyjne siły specjalne w Polsce" Małgorzata Kudzin-Borkowska s. 115-119
Streszczenia = Резюме = Abstracts s. 121-132