Tytuł Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ISSN 1899-6264
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2015, Tom 9, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczna i ekologiczna odpowiezialność organizacji a bezpieczeństwo Andrzej Chodyński s. 13-26
Niektóre aspekty prawne i polityczne kryzysu ukraińskiego i jego wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe Jan Czaja s. 27-42
Zagrożenie i bezpieczeństwo międzynarodowe w perspektywie teologii politycznej Reinholda Niebuhra Jarosław Rokicki s. 43-54
Bazzałogowe statki powietrzne jako główny środek zwalczania międzynarodowego terroryzmu - aspekty prawne Łukasz Lizis s. 55-70
Obchody świąt narodowych: Konstytucji 3 maja, 11 listopada, Święta Morza w II Rzeczypospolitej w Zatorze Mirosław Tokarz s. 73-106
"I wojna światowa na Bałkanach : działania militarne i polityczne w latach 1914-1918 : studia i materiały", red. Andrzej Krzak, Szczecin 2014 : [recenzja] Andrzej Furier Andrzej Krzak (aut. dzieła rec.) s. 109-113
"System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec", red. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Warszawa 2014 : [recenzja] Rafał Raczyński Monika Trojanowska-Strzęboszewska (aut. dzieła rec.) s. 115-121
Wirtualny abraz JW GROM : analiza treści wybranych zdjęć zamieszczanych w Internecie Dorota Gastoł Marcin Lasoń s. 125-144
Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, Jednostka Strzelecka 2059 Brzesko im. ppłk Andrzeja Hałacińskiego Marek Duda s. 141-144
Streszczenia = Резюме = Abstracts s. 145-154