Tytuł Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ISSN 1899-6264
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2014, Tom 8, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ reformy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na sytuację w Wojsku Specjalnym na początku 2014 roku Marcin Lasoń s. 13-22
Tendencje rozwoju zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej Marek Brylonek s. 23-37
Znaczenie amerykańskiej tarczy antyrakietowej dla bezpieczeństwa narodowgo Polski Natalia Adamczyk s. 39-49
Straż leśna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Ireneusz Kobus s. 51-61
Selected elements concerning the transformation and change of the Armed Forces of the Republic of Poland Zbigniew Grzywna s. 63-71
"Pod egidą" prawa i patriotyzmu : rzecz o zakonie faszystowskim w międzywojennej Polsce 1922-1924 Anna Kargol s. 75-106
"Rozrachunki z przeszłością : śledztwa i procesy oraz inne następstwa funkcjonowania powojennych obozów na Górnym Śląsku", Edmund Nowak, Opole 2012 [recenzja] Natalia Adamczyk Edmund Nowak (aut. dzieła rec.) s. 109-111
"Rosyjski sztylet : działalność wywiadu nielegalnego", Andrzej Kowalski, Łomianki 2013 : [recenzja] Kazimierz Kraj Andrzej Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 113-115
Debata "Kryzys na Ukrainie - uwarunkowania i konsekwenje" : sprawozdanie Natalia Adamczyk s. 119-120
Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe" Monika Ostrowska s. 121-125
Streszczenia = Резюме = Abstracts s. 127-136