Tytuł Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ISSN 1899-6264
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2015, Tom 9, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Mirosław Kwieciński s. 11-12
Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo biznesu : studium metodologiczne Jerzy Konieczny s. 15-24
Przestępczość w zakresie podatku VAT i oszustwa finansowe zagrożeniem dla systemu bezpieczeństwa państwa polskiego Ryszard Bełdzikowski s. 25-40
Potencjał wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego przedsiębiorstw polskiego sektora MSP : próba oceny Mirosław Kwieciński s. 41-50
Kontrwywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie - od strategii działania do pracy operacyjnej z personelem Mirosław Kwieciński Krzysztof Passella s. 51-65
Prawo do bezpiecznych warunków pracy : teoria a praktyka działania Stefan Poździoch s. 67-82
Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych : część II : praktyczny wymiar procesu decyzyjnego Magdalena Prorok s. 83-91
Znaczenie białego wywiadu w zachowaniu płynności finansowej w polskich przedsiębiorstwach sektora MSP - zarys problemu Jarosław Szemliński s. 93-102
Tadeusz Kościuszko - dowódca czy inżynier? Bogusław Stęplewski s. 105-117
"Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski : aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne", red. Katarzyna Czornik, Miron Lakomy, Mieczysław Stolarczyk, Katowice 2015 : [recenzja] Małgorzata Kudzin-Borkowska Katarzyna Czornik (aut. dzieła rec.) Miron Lakomy (aut. dzieła rec.) Mieczysław Stolarczyk (aut. dzieła rec.) s. 121-126
"Systemy antyterrorystyczne państw Unii Europejskiej", Tomasz Bąk, szczecin 2015 : [recenzja] Robert Borkowski Tomasz Bąk (aut. dzieła rec.) s. 127-131
Sprawozdanie z działaności Koła Naukowego Studentów Stosunków Międzynarodowych KAAFM Marcin Lasoń s. 135-137
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Bezpieczeństwo militarne Polski (1918-1945)" Mirosław Kwieciński s. 139-141
Streszczenia = Резюме = Abstracts s. 143-155