Tytuł Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ISSN 1899-6264
Wydawca Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Bezpieczeństwo : teoria i praktyka : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2013, Tom 7, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zwalczanie współczesnych zagrożeń przy udziale Sił Zbrojnych RP Zbigniew Grzywna s. 7-30
Profesjonalne siły zbrojne w społeczeństwie XXI wieku Jan Rajchel Adam Rurak s. 31-41
Analiza danych w informatyce śledczej Przemysław Gwizd s. 43-58
Problemy związane ze współczesną działalnością państwowych agencji wywiadowczych Krzysztof Passella s. 59-76
Drużyny skautowe w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim w obliczu wybuchu I wojny światowej Janusz Wojtycza s. 79-95
"Terror w Polsce - analiza wybranych przypadków", Krzysztof Liedel, Wandrzej Mroczek, Warszawa 2013 : [recenzja] Marek Zielinski Krzysztod Liedel (aut. dzieła rec.) Andrzej Mroczek (aut. dzieła rec.) s. 99-101
Streszczenia = Резюме = Abstracts s. 103-111