Tytuł Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
ISSN 2080-0851
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
2008, Tom 1 (43)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Oddajemy do rąk Czytelników...] s. 5
O potrzebie scalania polskiego wieku XIX Józef Bachora s. 7-18
Kulturowy model dziewiętnastowieczności Tomasz Sobieraj s. 19-38
Latarnia czarnoksięska, czyli dziewiętnastowieczność i nowoczesność Ewa Paczoska s. 39-53
Mickiewicz, wspólnota, historia Jarosław Ławski s. 54-72
Wiek XIX jako formacja kulturowa i dziewiętnastowieczność jako antywartość Janusz Maciejewski s. 73-80
Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym Lidia Wiśniewska s. 81-110
Wiek XIX w "Wieku" Ewa Ihnatowicz s. 111-119
Recepcja twórczości Adama Mickiewicza w "Tygodniku Ilustrowanym" w latach 1898-1907 Adrian Kołtoniak s. 120-132
Stan nieestetyczności i stan estetyczności. Trzy życia i trzy książki Wolfgang Matz Wojtek Klemm (tłum.) s. 133-148
"Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stifiera do współczesności", pod red. Grażyny Borkowskiej i Anety Mazur, Opole 2007 : [recenzja] Urszula Kowalczuk Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) Aneta Mazur (aut. dzieła rec.) s. 149-156
"Fantastyka XIX i XX wieku. Granice i pogranicza", pod red. Janiny Szcześniak, Lublin 2007 : [recenzja] Joanna Zajkowska Janina Szcześniak (aut. dzieła rec.) s. 156-161
"Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza", Michał Kuziak, Słupsk 2006 : [recenzja] Danuta Zawadzka Michał Kuziak (aut. dzieła rec.) s. 161-165
"Zraniona iluzja. O <<Balladynie>>Juliusza Słowackiego i <<Kocie w Butach>> Ludwiga Tiecka", Leszek Libera, Zielona Góra 2007 : [recenzja] Krzysztof Korotkich Leszek Libera (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Eliza Orzeszkowa. Trwanie, pamięć, historia", Barbara Noworolska, Białystok 2005 ; "Drzewa Elizy Orzeszkowej", Małgorzata Chwedczuk, Toruń 2007 ; "Komunikacja epistolarna w pozytywizmie (na materiale twórczości Elizy Orzeszkowej)", Anna Chmomicz, Toruń 2007 : [recenzja] Krystyna Bezubik Anna Chomicz (aut. dzieła rec.) Małgorzata Chwedczuk (aut. dzieła rec.) Barbara Noworolska (aut. dzieła rec.) s. 170-175
"Wśród swoich i wśród obcych. Wacława Sieroszewskiego portret wielokrotny", Ida Sadowska, Kielce 2007 : [recenzja] Beata Obsulewicz-Niewińska Ida Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 176-181
"<<Ty jesteś jak zdrowie>>. Z Mickiewiczem nad Wilią. Niemnem i Świtezią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem", Barbara Wachowicz, Warszawa 2007: [recenzja] Magdalena Dziugiel-Łaguna Barbara Wachowicz (aut. dzieła rec.) s. 182-185
"Wilno literackie na styku kultur", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Krzysztofa Zajasa, Kraków 2007 : [recenzja] Dorota Samborska-Kukuć Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zajas (aut. dzieła rec.) s. 186-189
"Między polityką a metapolityką. Samoobjawienie romantycznej twórczości Adama Mickiewicza (1817-1835)", Daniel H. Valsecchi, Kraków 2007: [recenzja] Magdalena Saganiuk Daniel H. Valsecchi (aut. dzieła rec.) s. 189-208
Stanisław Makowski (1931 -2008) Eligiusz Szymanis s. 209-217
Zofia Stefanowska (1926-2007) Maria Prussak s. 218-224
Jadwiga Zielarska (1928-2008) Jacek Głażewski s. 225-229
Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Mirosław Gołuński Marta Kładź s. 230-237
Uchwała Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. s. 237-239
Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007. s. 240-249
Oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. s. 250-252