Tytuł Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
ISSN 2080-0851
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
2010, Tom 3 (45)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakiego "Pana Tadeusza" czytano w XIX wieku? Teresa Winek s. 5-23
Ksiądz Robak Bogusław Dopart s. 24-35
"Wejść między sforę " - projekt duchowości zwierząt: Mickiewicz - Emerson Justyna Schollenberger s. 36-49
"Przemilczane strefy": Mickiewicz Miłosza jako nieznany geniusz Lidia Banowska s. 50-63
Metafizyka integracji. Elizy z Branickich Krasińskiej poszukiwanie tożsamości Agnieszka Markuszewska s. 64-79
Wiek XXI patrzy na wiek XIX. Na marginesie książki Stanisława Wasylewskiego Aneta Mazur s. 80-95
Kształtowanie i dzieło. Koncepcja procesu twórczego w myśli Friedricha Schlegla Kamila Chodarcewicz s. 96-113
Dyskusja redakcyjna: Mistrz i uczeń Barbara Bobrowska Jarosław Lawski Bogdan Mazan Aneta Mazur Magdalena Rudkowska Magdalena Saganiak Lidia Wiśniewska Iwona Wiśniewska s. 114-137
Konrad Górski jako badacz Mickiewicza : (próba rewizji krytycznej) Mirosław Strzyżewski s. 138-150
Tajemnica rozbójnika: drobiazg mickiewiczowski Raffaele Caldarelli Magdalena Rudkowska (tłum.) s. 151-157
Nieznane listy Władyslawa Bełzy do Juliana Ochorowicza, 1883-1897 : (ze zbiorów Igora Strojeckiego) Stanisław Fita s. 159-175
Uwagi o nauczaniu przedmiotu "język polski" w dzisiejszej szkole Teresa Kostkiewiczowa s. 177-185
O zmianach w polonistycznych dokumentach oświatowych od roku 2009 oraz w modelu egzaminowania od roku 2012 Sławomir Jacek Żurek s. 186-191
Czy tęsknota za dawnym nauczaniem języka polskiego jest uzasadniona? Stanisław Bortnowski s. 191-199
Szkolnictwo - zmiana paradygmatu Lidia Wiśniewska s. 200-209
"Obyś cudze dzieci uczył... " : o formach współpracy szkoły z wyższymi uczelniami i Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza Mirosław Gołuński Anna Nakielska-Kowalska s. 209-219
"Zapytaj Mickiewicza", Dorota Siwicka, Gdańsk 2007 : [recenzja] Maria Berkan-Jabłońska Dorota Siwicka (aut. dzieła rec.) s. 221-228
"Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego", Leszek Zwierzyński, Katowice 2008 : [recenzja] Iwona E. Rusek Leszek Zwierzyński (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Bolesław Prus: pisarz nowoczesny", red. Jakub A. Malik, Lublin 2009 : [recenzja] Agnieszka Bąbel Agata Grabowska-Kuniczuk Jakub A. Malik (aut. dzieła rec.) s. 232-237
"Listy", Henryk Sienkiewicz, oprac. Maria Bokszczanin, Warszawa 1977-2009 : [recenzja] Roman Loth Maria Bokszczanin (aut. dzieła rec.) Henryk Sienkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 237-242
"Nieobałamucona wrażliwość. Pisarze pozytywizmu o filantropii i milosierdziu", Beata K. Obsulewicz-Niewińska, Lublin 2008 : [recenzja] Agnieszka Janiak-Staszek Beata K. Obsulewicz-Niewińska (aut. dzieła rec.) s. 243-249
"Polski cykl liryczny", red. Krystyna Jakowska, Dariusz Kulesza, Białystok 2008 ; "Cykle i cykliczność", red. Anna Kieżuń, Dariusz Kulesza, Białystok 2010 : [recenzja] Karol Jaworski Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) Anna Kieżuń (aut. dzieła rec.) Dariusz Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 249-260
"Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci", red. Krzysztof Fijołek, Kraków 2010 : [recenzja] Teresa Winek Krzysztof Fijołek (aut. dzieła rec.) s. 261-266
Jadwiga Rużyło-Stasiakowa (1908-1989) Halina Dusińska s. 267-275
Konferencja "Mityczne postacie kultury w perspektywie komparatystycznej" Lidia Wiśniewska s. 276
Konferencja o Wincentym Polu Tadeusz Piersiak Artur Timofiejew s. 276-277
Konferencja "Piękno Słowackiego" Krzysztof Korotkich s. 277-279
Książka na stulecie Liceum w Grójcu Zdzisław Szeląg s. 280
Wykaz odczytów wygłoszonych w oddziałach Towarzystwa w roku 2009 Irena Szypowska s. 281-287
List do Redakcji Jerzy Starnawski s. 288-289