Tytuł Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
ISSN 2080-0851
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
2013, Tom 6 (48)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teatr historii, teatr wyobraźni : Juliusz Słowacki-Tadeusz Miciński Sabina Brzozowska s. 7-30
Przeszłość i przyszłość rodzaju ludzkiego w dramacie Imre Madácha "Tragedia człowieka" Grzegorz Igliński s. 31-52
Profesora Lucyfera wykłady o paleontologii i kosmologii : "Kain" Lorda Byrona Marcin Leszczyński s. 53-70
Encyklopedia i szklana kula : "Bouvard i Pécuchet" Flauberta jako opowieść o poszukiwaniu kontaktu człowieka z cywilizacją Maria Brylińska s. 71-88
Przypominanie : Konstancji Morawskiej powroty do przeszłości Urszula Kowalczuk s. 89-111
"Puszcza starożytna" Elizy Orzeszkowej Aneta Narolska s. 113-130
Pod kątem przeszłości i przyszłości : filtrowanie historii zbiorowej i jednostkowej przez pryzmat ludzkiego ciała w noweli "Będzie wojna" Marii Konopnickiej Anna Wietecha s. 131-147
Od archeologii wiedzy do futurologii informacji : "Faraon" Bolesława Prusa i "Wiedza tajemna w Egipcie" Juliana Ochorowicza Beata Górska-Szkop s. 149-162
O "Echach muzycznych" Bolesława Prusa Beata K. Obsulewicz s. 163-178
Motywy oniryczne w "Rodzinie Połanieckich" Barbara Szargot s. 179-189
Małe miasteczko, tajemniczy dom, wielkie wynalazki i idee XIX wieku : "Człowiek bez jutra" Jana Zachariasiewicza Izabela Poniatowska s. 191-204
Spotkanie z obcym : zmyślenie ograniczone w powieści "W nieznane światy" Władysława Umińskiego Damian Makuch s. 205-226
Galilae vicisti? : rzecz o ostatniej scenie "Nie-Boskiej komedii" Maciej Szargot s. 227-239
"Kiedyś całą tę powieść Ci opowiem" : Listy Zygmunta Krasińskiego w perspektywie narratologicznej Magdalena Krawczak s. 241-260
Sądy Zygmunta Krasińskiego o Michale Czajkowskim (Sadyku Paszy) Dorota Kulczycka s. 261-283
Lilie w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego Bożena Adamkowicz-Iglińska s. 285-301
Przeszłość wyobrażona Mazurów Pruskich Zbigniew Chojnowski s. 303-321
Rok 1888 - w ćwierćwiecze powstania, w wigilię nowego? Tadeusz Budrewicz s. 325-346
"Jeżeli ja nie opowiem, nikt nigdy wiedzieć nie będzie..." : rok 1863 w zapisach Elizy Orzeszkowej Ireneusz Sikora s. 347-372
Z historii kart najpiękniejszych : heroizm i tragizm w "Kryjakach" Marii Jehanne Wielopolskiej Ewa Chojnacka s. 373-392
Archeologia dziewiętnastowiecznej pamięci w insurekcyjnym tryptyku Jarosława Iwaszkiewicza ("Noc czerwcowa", "Zarudzie", "Heydenreich") Aneta Mazur s. 393-423
Das Rusalka-Motiv bei Puškin, Ševčenko und Mickiewicz : ein komparatistischer Versuch Alois Woldan s. 427-453
Reading Fyodor Dostoevsky's "Crime and punishment" in animated cartoons Oleksandr Pronkiewicz s. 455-469
[Dziwacy] : fragment nieukończonej powieści Elizy Orzeszkowej Magdalena Kreft Eliza Orzeszkowa s. 473-499
Listy Leopolda Méyeta do Zygmunta Sarneckiego z lat 1887-1892 Piotr Bordzoł Leopold Méyet Zygmunt Sarnecki s. 501-522
Wokół poezji Charles'a Baudelaire'a i Leconte'a de Lisle w tłumaczeniu "łajdackiej trójki"-Antoniego Langego, Zofii Trzeszczkowskiej i Zenona Przesmyckiego Aleksandra Kasica Antoni Lange Zenon Przesmycki Zofia Trzeszczkowska s. 523-540
Wyobraźnia w okowach : Henryka Sienkiewicza potyczki z cenzurą. Rekonesans Katarzyna Kościewicz s. 541-558
Kultura książki w XIX wieku w Wielkiej Brytanii Anna Zdanowicz William St. Clair (aut. dzieła rec.) s. 559-572
O obrzędowym charakterze cyklu "Dziadów" Adama Mickiewicza raz jeszcze Małgorzata Burzka-Janik Grażyna Charytoniuk-Michiej (aut. dzieła rec.) s. 573-579
Na marginesie książki Jana Zielińskiego "Obraz pogodnej śmierci : Norwid, Rafael, Maratti i Śmierć świętego Józefa" - kilka uwag Bernadetta Kuczera-Chachulska Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 579-584
"Pan Tadeusz" i polska tradycja edytorska Łukasz Cybulski Teresa Winek (aut. dzieła rec.) s. 585-591
Studium współmyślenia Mateusz Antoniuk Eliza Kącka (aut. dzieła rec.) s. 592-595
Aleksander Świętochowski - wokół monografii pisarza Anna Janicka Dawid Maria Osiński (aut. dzieła rec.) s. 596-600
Był tu wśród nas... : (wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Ulewiczu) Bogusław Dopart s. 601-607
Profesor Jerzy Starnawski jako badacz literatury polskiej wieku XIX Maria Wichowa s. 608-611
Wystąpienie wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza Jacka Wójcickiego na I Kongresie Towarzystw Naukowych (17-18 IX 2013) Jacek Wójcicki s. 612-616
Sprawozdanie z pracy Małego Forum Edukacyjnego TLiAM (I i II) Lidia Wiśniewska s. 617-638
Sprostowania i dopełnienia sienkiewiczowskie Anna Cybulska Antoni Cybulski s. 639-641
Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2012 Iwona Wiśniewska s. 642-649
Sprostowania s. 649