Tytuł Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
ISSN 2080-0851
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 54
Wiek XIX : Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
2012, Tom 5 (47)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rok 1894. Właściwy początek Młodej Polski Radosław Okulicz-Kozaryn s. 7-31
Nowy polski tekst o Szwajcarii z perspektywy kobiet. Między romantyzmem a modernizmem German Ritz Krystyna Wierzbicka-Trwoga (tłum.) s. 33-67
W modnym kostiumie Fauna : postacie "fauniczne" w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku oraz ich wpływ na kulturę współczesną Grzegorz Igliński s. 69-99
Formy zachowań romantycznych w kręgu londyńskich "Wiadomości" : (wybrane zagadnienia z lat 40. i 50. XX wieku) Marcin Lutomierski s. 101-117
Między dwiema otchłaniami : Joris-Karl Huysmans "w drodze" od naturalizmu do naturalizmu mistycznego Joanna Mrowcewicz s. 119-139
Eugène Véron - zapomniane ogniwo polskiego modernizmu Iwona Maria Malec s. 141-151
"Zjadła dziewica szlachcica, i trzeba się z tym zgodzić" : genderowe konteksty "Aszantki" Włodzimierza Perzyńskiego Szymon Kostek s. 153-168
Biografia artysty zaklęta w opowieści : o miejscu i roli bajki w Próchnie" Wacława Berenta Ewa Chojnacka s. 169-188
Sonet siostrzany : "Kinga i Johelet" Kazimiery Zawistowskiej a "Błogosławiona Salomea" Stanisława Wyspiańskiego Rozalia Wojkiewicz s. 189-211
Dziewiętnastowieczni protoplaści Stefana Grabińskiego według międzywojennej krytyki literackiej Artur Jabłoński s. 213-224
Romantyczne dziedzictwo Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Marcin Cybulski s. 225-238
Cyprian Kamil Norwid i Gérard de Nerval wobec średniowiecznej recepcji postaci Orfeusza Magdalena Kowalska s. 239-257
La figure de la sorcière dans la littérature du XIXe siècle (Jules Michelet, George Sand, Eliza Orzeszkowa) Corinne Fournier Kiss s. 259-279
W poszukiwaniu formy i treści : "Sielanka. Obrazek leśny" Henryka Sienkiewicza Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz s. 281-296
Między epicką a dramatyczną wizją kultury : "Górski wieniec" Petara Il Petrovicia Njegoša w kontekście "Wykładów paryskich" Adama Mickiewicza Damian Kubik s. 297-318
Dylematy tradycjonalisty - wątpliwości reformatora - samotność twórcy : "Wieczory wołyńskie" Józefa Ignacego Kraszewskiego Iwona Węgrzyn s. 321-341
Ciemne świecidła nadziei - starość Józefa Ignacego Kraszewskiego (na przykładzie "Nocy bezsennych") Marek Szladowski s. 343-357
Ironia romantyczna we wczesnej twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego Wojciech Hamerski s. 359-376
Postacie poezji : nad mottami "Poety i świata" Józefa Ignacego Kraszewskiego Marcin Jauksz s. 377-390
Powieść jest kobietą Agnieszka Czajkowska s. 391-403
"Nieszczęśliwe niewolnice" : "Dziennik Serafiny" Józefa Ignacego Kraszewskiego jako opowieść o "handlu kobietami" Mateusz Skucha s. 405-420
"Zygmuntowskie czasy" Józefa Ignacego Kraszewskiego wobec Charlesa Dickensa Aleksandra Budrewicz s. 421-433
Zmory "teraźniejszego wieku" na seansie spirytystycznym : wokół "Trapezologionu" Józefa Ignacego Kraszewskiego Marcin Lul s. 435-455
Człowiek według Smilesa : Kraszewski pozytywistów (Struve, Chmie- lowski, Orzeszkowa) Eliza Kącka s. 457-470
"Przygoda technoromantyczna" czy "romans z wojenką"? : konstrukcje męskości militarnej w literaturze austriackiej i polskiej w kontekście Wielkiej Wojny Monika Szczepaniak s. 473-495
Szpital psychiatryczny jako przestrzeń zbrodni : (Stanisław Lem - John Katzenbach - Karin Fossum) Katarzyna Rytlewska s. 497-516
Listy Jana Kasprowicza do Kazimierza Twardowskiego Roman Loth s. 519-547
Nieznane listy Władysława Bełzy do Juliana Ochorowicza (1882-1898) : (ze zbiorów Igora Strojeckiego) Joanna Lekan-Mrzewka s. 549-560
Katalogi księgarskie i wydawnicze drugiej połowy XIX wieku jako żródło informacji o książce Alicja Boruc s. 561-575
Nareszcie o nieskończoności Jarosław Ławski Mirosław Strzyżewski (aut. dzieła rec.) s. 577-586
"Mickiewicz - mit - historia. Studia", Jarosław Ławski, Białystok 2010 : [recenzja] Irena Jokiel Jarosław Ławski (aut. dzieła rec.) s. 587-589
"Spotkania z <<Lalką>>. Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa", Józef Bachórz, Gdańsk 2010 : [recenzja] Dorota Samborska-Kukuć Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 590-593
"Między melodramatem a egzotyka: w kręgu lektury Sienkiewicza", Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Poznań - Opole 2010 : [recenzja] Adrianna Adamek-Świechowska Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz (aut. dzieła rec.) s. 593-599
"Litewskie wydanie listów hrabiego Jana Tyszkiewicza z podróży do Afryki Troki 2010 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Virgilijus Poviliūnas (aut. dzieła rec.) Irena Senulienė (aut. dzieła rec.) Jan Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 599-603
Postawa artystyczna jako postawa etyczna Magdalena Saganiak Maria Jolanta Olszewska (aut. dzieła rec.) s. 603-607
"Logos, byt, harmonia. Antoniego Langego czytanie kultury", Paweł Wojciechowski, Lublin 2010 : [recenzja] Anna Sobieska Paweł Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 607-610
O carskiej cenzurze statystycznie Kamila Budrowska Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) s. 610-613
"Komparatystyka między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym", pod red. Lidii Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2010 : [recenzja] Stanisław Jasionowicz Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 614-618
Moja Mama : (wspomnienie o Irenie Szypowskiej Joanna Szypowska s. 618-623
Aneks koleżeński Dobrosława Świerszczyńska s. 622-623
Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów Oddziałów Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Złoty Potok 2012 Ewelina Mika s. 624-632
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Jerzy Axer Jacek Wójcicki s. 633-636
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Jan Data Jan Ciechowicz s. 636-637
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Krystyna Głombowa Marta Mikosińska s. 638-639
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Teresa Kostkiewiczowa Grażyna Borkowska s. 639-640
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Barbara Kubicka-Czekaj Elżbieta Wróbel s. 640-641
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Zbigniew Lisowski Małgorzata Burta s. 642
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Roman Loth Jacek Wójcicki s. 642-644
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Swietłana Musijenko Jarosław Ławski s. 644-645
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Jadwiga Puzynina Lidia Wiśniewska s. 645-646
Laudacje nowych Członków Honorowych Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Helena Szczepanik Grażyna Pol s. 646-647
Józefa Mikołajtisa „złotopotocka" legenda o hrabim Zygmuncie Krasińskim Krzysztof Czajkowski s. 648-657
"Życie i twórczość Bolesława Prusa z perspektywy 100 lat" : konferencja naukowa zorganizowana w loo-lecie śmierci pisarza. Nałęczów, 13-16 czerwca 2012 roku Grzegorz Głąb s. 658-660
Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2011 s. 661-668