Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[(...) aktywny stosunek do tradycji] Zbigniew Herbert s. 5
Spokojny sen Klitajmestry albo czego "brak" w Eurypidesowej "Elektrze" Joanna Komorowska s. 7-11
Seks i przemoc : Małżeństwo w tragediach Eurypidesa Beata Spieralska s. 13-36
Sofistyczna droga do dojrzałości moralnej Kazimierz Pawłowski s. 37-50
Być roztropnym, czyli przewidywać : Z myśli filozoficznej Seneki Młodszego o cnocie "prudentia" Dominika Budzanowska s. 51-77
Pierwsze wczesnochrześcijańskie świadectwa o święcie Bożego Narodzenia Józef Naumowicz s. 79-106
"Mowa do Młodych" św. Bazylego Wielkiego : Współczesne próby oceny, interpretacje oraz inspiracje zawartych w niej koncepcji pedagogicznych Elżbieta Szablewska s. 107-121
Późnoantyczna "Echtheitskritik" w ujęciu Symplicjusza „Commentaia in Galeni" <<De sectis>> : pocz. VI w. = Late Antique "Echtheitskritik" According to simplicius "Commentaria in Galeni" <<De sectis>> : early 6th c. Mieczysław Mejor s. 123-137
Kartki z historii filologii klasycznej w Warszawie : korespondencja Gustawa Przychodzkiego z Albertem C. Clarkiem, 1920-1925 Mieczysław Mejor s. 139-147
"Stephanusa damaleviciusa "Błogoslawiony Bogumił. Czternasty arcybiskup" : z "Series Archiepiscoporum Gnesiensium atque res gestae" - wydanego w 1649 r. Dominika Budzanowska s. 149-169
Przemówienie inauguracyjne prof. dr hab. Juliusza Domańskiego z dn. 3 XI 2010 r. Juliusz Domański s. 171-186
Wokół epikureizmu i "Lathe biosas" Kazimierza Pawłowskiego Dominika Budzanowska s. 187-200
Strona internetowa dla badaczy średniowiecznych kazań Beata Spieralska s. 201-204
Sprawozdanie z inauguracji kierunku "Filologia klasyczna" na WNH UKSW Marta Chachulska Jakub Jurkowski s. 205-207
Garniera z Langres Żłób Dominika Budzanowska s. 209-210