Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Magnificat Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 5-7
"Magnificat" w nauczaniu świętego Jana Pawła II Jacek Salij s. 9-17
Biblijny kontekst hymnu "Magnificat" Krzysztof Bardski s. 19-28
"Magnificat" w ikonografii Michał Janocha s. 29-37
"Magnificat" w wybranych przykładach muzycznych Michał Sławecki s. 39-51
Tradycje apokryficzne w poezjach bożonarodzeniowych Kaspra Miaskowskiego Patrycja Głuszak s. 53-80
Modlitwa Mistrza Michał Klinger Piotr Mitzner s. 81-87
"Wiersze liryczne w układzie własnym poety" (Józef Czechowicz) Małgorzata Łukaszuk s. 89-96