Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Poezja jako tożsamość osobowa u Czesława Miłosza Ewa Bieńkowska s. 7-14
Antynomie religii mitologicznej : Kilka uwag na marginesie "Traktatu teologicznego" Czesława Miłosza Krzysztof Koehler s. 15-30
Lis na ziemi Ulro : Miłosz i Beckett Jacek Kopciński s. 31-41
Hiob Miłosza Anna M. Szczepan-Wojnarska s. 43-55
Drzwi do pokoju Wojciech Kudyba s. 57-67
Motywy oczu, ślepoty i światła w późnej twórczości Czesława Miłosza Teresa Dobrzyńska s. 69-80
Późne arcydzieła Miłosza Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 81-90
Niedziela „w Brunnen” po latach Jan Zieliński s. 91-99