Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O polskiej poezji po 1989 roku : (braki i "naddatki") - szkic krytycznoliteracki Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 7-20
Przewaga kanonu i propozycja z dystansu : (Teresa Ferenc) Małgorzata Łukaszuk s. 21-30
Dom jako figura artystyczna w poezji Teresy Ferenc : wstęp do problematyki Aleksandra Pawlik-Kopek s. 31-43
Wożąc samowary dp Tuły : czy udało się powiedzieć to inaczej? Tomasz Garbol s. 45-60
Marcin Świetlicki - poeta kanoniczny? Paweł Panas s. 61-68
Przesłanie rozbitka : wątki orfickie w poezji Krzysztofa Karaska Artur Nowaczewski s. 69-83
Niedoceniona mitologia niedocenionych - refleksje o "Królu mrówek" Zbigniewa Herberta, czyli tragiczna próba oswojenia okrucieństwa bogów Jakub Jurkowski s. 85-104
Miejsce i pamięć w późnej twórczości Marka Nowakowskiego : prolegomena Wojciech Kudyba s. 117-131
"Król-Duch" Juliusza Słowackiego w recepcji Jarosława Iwaszkiewicza Katarzyna Gędas s. 133-141
Pomnikowe wydanie "Króla-Ducha" Jarosław Iwaszkiewicz s. 143-150
Wydanie zupełne "Króla-Ducha" Jarosław Iwaszkiewicz s. 151-157
Słowacki i Proust Jarosław Iwaszkiewicz s. 159-162
Recepcja twórczości Józefa Wittlina po 1989 roku Magdalena Zych-Chludzińska s. 1058-115
    Zacytuj
  • Udostępnij