Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Oddając do rąk czytelników] s. 5
Aksjologia romantyzmu wobec literatury staropolskiej : (wprowadzenie do problemu) Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 7-9
Średniowieczne inspiracje w poezji Cypriana Norwida Grażyna Halkiewicz-Sojak s. 11-27
Od późnego Woronicza do wczesnego Wittgensteina : kariera "Pieśni o Wiklefie" i Wiklefie w XIX-wiecznej Polsce Jan Zieliński s. 29-43
Antoni Malczewski - duch romantyczny zanurzony w tradycji : o "Marii" Barbara Stelmaszczyk s. 55-73
Kochanowski Malczewskiego - Kochanowski Norwida Ewangelina Skalińska s. 75-89
Motyw lipy czarnoleskiej w pismach Cypriana Norwida - w kontekście norwidowskiego myślenia o sztuce Bartłomiej Łuczak s. 91-105
"Rarytne" czasy : o przełomie romantycznym w "Księgarzu ulicznym" Władysława Syrokomli Danuta Zawadzka s. 107-122
Romantyczne odkrycie manuskryptu Jana Chryzostoma Paska (1821) : trzeci początek polskiego romantyzmu Ewa Szczeglacka-Pawłowska s. 123-139
Mit fundacyjny Rzeczypospolitej w "Kursie pierwszym" prelekcji paryskich Adama Mickiewicza Ewa Hoffmann-Piotrowska s. 141-157
Staropolskie źródła romantycznego obrazu Podola : (wybrane przykłady) Renata Ryba s. 159-174
Norwidowska koncepcja oryginalności literackiej w świetle dziejów poetyki Marek Stanisz s. 175-194
"Wyjrzałem w za-świat" : kilka uwag o tradycji rozmów zmarłych w twórczości Cypriana Norwida Agata Seweryn s. 195-208
Norwidowskie pomniki literatury Paulina Abriszewska s. 209-227
"Wanda" Cypriana Norwida wobec tradycji staropolskiej Agnieszka Nurzyńska s. 229-252
Romantic Medievalism from a New Comparative Perspective Dariusz Seweryn s. 253-287
Sprostowanie s. 288
Mickiewicz i Trembecki - jeszcze raz : ("Już się z pogodnych niebios...") Tomasz Chachulski s. 457-53
    Zacytuj
  • Udostępnij