Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[W szkicu otwierającym czwarty numer] Małgorzata Łukaszuk s. 5-6
"Bycie-w-języku" jako modus ludzkiego doświadczenia : lingwistyczne założenia hermeneutyki Paula Ricoeura Elżbieta Wolicka s. 7-17
Modernistyczny czyli palimpsest : model lektury – figura tożsamości Dorota Kielak s. 19-43
Rafał Wojaczek, "to Norwid się kłania, widać dobrze przeczytałem jaki jego wiersz" Anita Jarzyna s. 45-75
Spotkania z ludźmi i kulturą w poezji Mirona Białoszewskiego : Leonardo i twarze z Matejki Jan Falkowski s. 77-97
"Ślad dłoni szukający..." : Kształty w poezji Zbigniewa Herberta Małgorzata Peroń s. 99-125
Architektonika dramatu : Prolegomena do lektury "Jaskini filozofów" Zbigniewa Herberta Jacek Kopciński s. 127-134
Warsztaty Igora Newerlego Jan Zieliński s. 135-145
Motyw mapy w prozie współczesnej : Casus Stasiuka i Mentzla Lech Giemza s. 147-158
Epifanie w drodze do Babadag Wpjciech Kudyba s. 159-170
Norwid a poezja współczesna : Szkic stylistyczny Teresa Skubalanka s. 171-191
Język poetycki Karola Wojtyły : próba charakterystyki Anna Kozłowska s. 193-214
W stronę tragedii i tragizmu Irena Sławińska s. 215-226
Pielgrzym Dymitrij Fiłozofov s. 227-232
Książę Poetów z Krainy Łagodności do czytelników : niepublikowana wypowiedź Jerzego Harasymowicz Tomasz Korpysz s. 233-236