Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Wat, „ku przestrodze” współczesnych-rówieśnych] Małgorzata Łukaszuk s. 5-6
Jerzy Stempowski i dziedzictwo oświecenia Tomasz Chachulski s. 7-28
Aksjologia literacka w pismach Jerzego Stempowskiego Wojciech Kudyba s. 29-39
Jezus za kaemem : glossa z pogranicza literatury, teologii i historii sztuki Jan Zieliński s. 41-49
Jerzy Stempowski o "Soli ziemi" Józefa Wittlina Magdalena Chabiera s. 51-66
Listy Augusta Cieszkowskiego juniora do Mariana Zdziechowskiego z lat 1907-1913 Monika Marlęga s. 67-86
"Aby pojąć Paryż, trzeba długo żyć z Paryżem" : francuskie wrażenia z podróży Łucji z książąt Giedroyciów Rautenstrauchowej Magdalena Abramczyk s. 87-105
Listy do Redakcji Adam Dziadek s. 107-108