Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5
Monografia jest konieczna : Monografia jest niemożliwa Wojciech Kudyba s. 7-19
Historia literatury w objęciach Darwina? Dariusz Skórczewski s. 21-42
Utwór literacki jako dzieło sztuki : na podstawie wybranych dyskusji publicznych, odnotowanych w polskich czasopismach po 1989 roku Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 43-71
Przeczytać duszę - założenia krytyki literackiej Rafała Marcelego Blutha Anna M. Szczepan-Wojnarska s. 73-85
Dostojewski okiem Polaków : Omówienie książki Marka Wedemanna „Polonofil czy polakożerca? Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim alt 1847-1897” Ewangelina Skalińska s. 87-93