Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[„Jeśli przyjąć (…), że klasycyzm francuski (…)”] Andrzej Kijowski s. 5
Ciało i duch w pismach Andrzeja Towiańskiego Marek Stanisz s. 7-27
Kartka ocalona z ognia : liryki polozańskie Adama Mickiewicza 'Drzewo' i '[Wsłuchać się w szum wód głuchy...]' Ewa Szczeglacka-Pawłowska s. 29-55
O tym, na co "formuł stylu nie ma" Norwid i doświadczenie świętości Ewangelina Skalińska s. 57-71
[Mowa wygłoszona 4 XII 1979 z okazji przyznania nagrody edytorskiej Pen Clubu Czesławowi Zgorzelskiemu i Marianowi Bizanowi] Zofia Stefanowska s. 73-79
[Tekst wygłoszony 29 VIII 1996 w Lublinie w przeddzień pogrzebu profesora Czesława Zgorzelskiego] Zofia Stefanowska s. 81-82
Wstęp do książki "Romantyzm, mesjanizm i Wiosna Ludów" Kazimierz Kosiński Piotr Mitzner s. 83-85
Geografia i działalność wydawnictw katolickich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku Alicja Boruc s. 87-107
Wydobyte z cienia Ewa Szczeglacka-Pawłowska Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Joanna Pietrzak-Thébault (aut. dzieła rec.) s. 109-117