Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
["Może te wszystkie <<wieki>>, prądy, przełomy (...)"] Andrzej Kijowski s. 5
Między realizmem obserwacji a wizją : Proces twórczy i wartość jego rezultatu na przykładzie pierwszej części "Nie-boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego Bernadetta Kuczera-Chachulska s. 7-18
Liryczność brulionowa Zygmunta Krasińskiego w kontekście wiersza "Bóg mi odmówił tej anielskiej miary" Ewa Szczeglacka-Pawłowska s. 19-46
Norwidowska łza : Wokół liryczności i retoryczności Agata Seweryn s. 47-87
Wizualność norwidowskiej metafory : na przykładzie „Fortepianu Szopena” Łukasz Niewczas s. 89-101
"Człowieka (teraz), o muzo, wypowiedz" : próba rozpoznania artystycznego kształtu dramatu Norwida "Kleopatra i Cezar" Joanna Trzcionka s. 103-117
Polifonia powieści Dostojewskiego a zagadnienie wielogłosowości poezji Norwida Ewangelina Skalińska s. 119-160
"Listy z podróży", czyli "Listy o Adamie" Antoniego Edwarda Odyńca Irena Fedorowicz s. 161-183
Kilka uwag o listach dyktowanych Wincentego Pola z lat 1867 i 1869 Monika Myszor-Ciecieląg s. 185-205