Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 1-17
Sprawozdanie z czynności naukowych. s. 18-36
Sprawozdanie z czynności administracyjnych. s. 37-83
Statut Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 84-101
Stosunki zewnętrzne. s. 102-117
Sprawozdanie rachunkowe Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za czas od 1 stycznia 1927 r. do 31 marca 1928 r. s. 119-139
Wydawnictwa. s. 140, 140-0
Bibljoteka Centralna T. N. W. s. 141, 141-0
Przemówienie Prezesa Kazimierza Żorawskiego Kazimierz Żorawski s. 142-145
Sprawozdanie z czynności Tow. Nauk. Warsz. za czas od 1-go lipca 1927 do 30-go czerwca 1928 r. przedstawione na publicznem zebraniu dorocznem T. N. W. d. 25 listopada 1928 r. przez Sekretarza Generalnego Tow. Nauk. Warsz. Edwarda Lotha Edward Loth s. 146-152
Gabinet rycin króla Stanisława Augusta i Muzeum Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : odczyt wygłoszony na posiedzeniu publicznem T. N. W. dnia 25 listopada 1928 r. Zygmunt Batowski s. 153-167
Ś.p. Władysław Janowski (ur. 31. X. 1866-zm. 11. IV. 1928) Leon Kryński s. 168-170
Ś.p. Józef Wierusz-Kowalski (ur. 16. III. 1886-zm. 30. XI. 1927 r.) s. 171-173
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 174-176