Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w okresie od 23. XI. 1947 r. do 20. XI. 1948 r. s. 5-36
Sprawozdanie z czynności naukowych. s. 37-45
Sprawozdanie z czynności administracyjnych. s. 46-88
Wydawnictwa. s. 89-90
Stosunki zewnętrzne. s. 91-97
Ważniejsze Regulaminy : Regulamin Wydawnictw T.N.W. s. 98-100
Ważniejsze Regulaminy : Regulamin Biblioteki T.N.W. (Uchwalony przez Zarząd T. N. W. dnia 10 maja 1949 r.). s. 100-102
Ważniejsze Regulaminy : Regulamin Biura T.N.W. s. 102-103
Sprawozdanie rachunkowe. s. 105-114
Doroczne Zebranie Uroczyste : 21 listopada 1948 r. : Przemówienie Prezesa T.N.W. Wacława Sierpińskiego. Wacław Sierpiński s. 115-119
Doroczne Zebranie Uroczyste : 21 listopada 1948 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za czas od 24 listopada 1947 do 20 listopada 1948 Julian Krzyżanowski s. 119-126
Doroczne Zebranie Uroczyste : 21 listopada 1948 r. : Nagrody naukowe. s. 126, 126-0
Doroczne Zebranie Uroczyste : 21 listopada 1948 r. : Wycieczka naukowa na górę Ararat Bolesław Hryniewiecki s. 127-147
Zmarli Członkowie : Ś. p. Jan Blaton (1907-1948) [nekrolog] Wojciech Rubinowicz s. 148-152
Zmarli Członkowie : Ś. p. Kazimierz Czachowski (1890-1948) [nekrolog] Julian Krzyżanowski s. 152-154
Zmarli Członkowie : Ś. p. Henryk Galle (1872-1948) [nekrolog] Z. Szmydtowa s. 154-159
Zmarli Członkowie : Ś. p. Władysław Nikliborc (1899-1948) [nekrolog] W. Ślebodziński s. 159-163
Zmarli Członkowie : Ś. p. Karol Pomianowski (1874-1948) [nekrolog] Jan Adam Piotrowski s. 163-167
Zmarli Członkowie : Ś. p. Roman Poplewski (1894-1948) [nekrolog] Bolesław Rosiński s. 167-171
Zmarli Członkowie : Ś. p. Adolf Szyszko-Bohusz (1883-1948) [nekrolog] Adam Bohnak s. 171-173
Zmarli Członkowie : Ś. p. Czesław Witoszyński (1875-1948) [nekrolog] Jerzy Bukowski s. 174-180
Zmarli Członkowie : Ś. p. Fryderyk Zoll (1865-1948) [nekrolog] Włodzimierz Kozubski s. 180-184
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 185-192