Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w okresie od 21. XI. 1948 r. do 26. XI. 1949 r. s. 5-39
Sprawozdanie z czynności naukowych. s. 40-55
Sprawozdanie z czynności administracyjnych. s. 56-57
Wydawnictwa. s. 58-59
Stosunki zewnętrzne. s. 60-61
Sprawozdanie Rachunkowe za czas od 1.I do 31.XII 1949 r. s. 63-65
Protokół. s. 66, 66-0
Doroczne Zebranie Uroczyste : 27 listopada 1949 r. : Przemówienie Prezesa T.N.W. Wacława Sierpińskiego. Wacław Sierpiński s. 67-70
Doroczne Zebranie Uroczyste : 27 listopada 1949 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za czas od 20 listopada 1948 r. do 26 listopada 1949 r. Julian Krzyżanowski s. 71-76
Doroczne Zebranie Uroczyste : 27 listopada 1949 r. : Nagrody naukowe. s. 77, 77-0
Doroczne Zebranie Uroczyste : 27 listopada 1949 r. : Rozwój badań nad fotosyntezą u roślin Michał Korczewski s. 77-91
Nowi członkowie T. N. W. s. 92-171
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Stanisław Grabski (1871-1949) Stefan L. Zaleski s. 172-174
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Pierre Jouguet (1869-1949) Jerzy Manteuffel s. 174-185
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Jan Korwin-Kochanowski (1869-1949) Tadeusz Manteuffel s. 185-187
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : January Kołodziejczyk (1889-1949) Bolesław Hryniewiecki s. 187-191
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Zdzisław Macierewicz (1907-1949) Wiktor Lampe s. 192-193
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Sławomir Miklaszewski (1875-1949) Leon Staniewicz s. 193-202
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Władysław Ostrowski (1897-1949) Jan Zaorski s. 202-205
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Jan Rutkowski (1886-1949) Stanisław Arnold s. 206-213
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Władysław Semkowicz (1878-1949) Aleksander Gieysztor s. 214-215
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Stanisław Sierakowski (1889-1949) Edmund Mikulaszek s. 215-217
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Władysław Witwicki (1878-1948) Eugeniusz Geblewicz s. 217-223
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 224-231