Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w dniu 31 grudnia 1915 r. s. 1-12
Sprawozdanie z czynności naukowych T-wa. s. 13-49
Sprawozdanie z czynności administracyjnych : Zebrania Ogólne, Zarząd, Komisya Rewizyjna, Rada pracowni naukowych i biuro. s. 50-64
Ofiary na rzecz Towarzystwa Gabryel Korbut s. 65-68
Stosunki zewnętrzne. s. 69-70
Wydawnictwa. s. 71-72
Biblioteka. s. 73-74
Sprawozdanie rachunkowe Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za rok 1915. s. 75-93
Zagajenie Wice-Prezesa T. N. W. Leona Kryńskiego Leon Kryński s. 95-97
Sprawozdanie zast. Sekretarza Henryka Konica z działalności T. N. W. za rok 1914/15, odczytane przez p. Jana Lewińskiego Henryk Konic s. 98-120
Wykład p. Jana Tura p. t. "Wpływ promieni radu na rozwój organizmów" Jan Tur s. 121-135
Ś. p. Jan Wacław Domaszewski (ur. w r. 1848, zmarł 4 listopada 1915 r.) s. 136-137
Ś. p. Walery Gostomski (ur. w r. 1854, zmarł 30 stycznia 1915 r.) Bronisław Chlebowski s. 138-141
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 142, 142-0