Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Humanistyka jako pomost między tożsamością narodową i globalną otwartością Jaroslav Pánek s. 5-19
  Zacytuj
 • Udostępnij
Humanistyka jako pomost między tożsamością narodową i globalną otwartością Jaroslav Pánek s. 5-19
Wyzwania XXI wieku: ochrona zdrowia i kształcenie medyczne : Warszawa, 12 kwietnia i 23 października 2012 r. Jerzy Majkowski s. 20-22
Wyzwania XXI wieku: ochrona zdrowia i kształcenie medyczne : Warszawa, 12 kwietnia i 23 października 2012 r. Jerzy Majkowski s. 20-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku : Warszawa, 21 czerwca 2012 r. s. 22-23
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kamienie milowe w kartografii : XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii : Warszawa, 13-15 września 2012 r. Jerzy Ostrowski s. 23-31
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kamienie milowe w kartografii : XXVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii : Warszawa, 13-15 września 2012 r. Jerzy Ostrowski s. 23-31
System informacji slawistycznej iSybislaw : metodologia i praktyka : Warszawa, 8 listopada 2012 r. Zofia Rudnik-Karwatowa s. 31-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
System informacji slawistycznej iSybislaw : metodologia i praktyka : Warszawa, 8 listopada 2012 r. Zofia Rudnik-Karwatowa s. 31-34
Nagrody Nobla 2012 w dziedzinie medycyny, biologii i chemii : Warszawa, 18 grudnia 2012 r. Jerzy Majkowski s. 34-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nagrody Nobla 2012 w dziedzinie medycyny, biologii i chemii : Warszawa, 18 grudnia 2012 r. Jerzy Majkowski s. 34-37
Prof. Wacław Sitkowski (1924-2010) Wojciech Noszczyk s. 38-43
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prof. Wacław Sitkowski (1924-2010) Wojciech Noszczyk s. 38-43
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : kadencja 2011-2013 s. 44-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : kadencja 2011-2013. s. 44-47
Prof. Artur Czyżyk (1927-2012) : życie dla nauki służącej chorym : działalność naukowa i lekarska Profesora zw. dr. hab. med. Artura Czyżyka jako podstawa rozwoju "warszawskiej" szkoły diabetologii : refleksje dla pamięci Jan Tatoń s. 47-51
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prof. Artur Czyżyk (1927-2012) : życie dla nauki służącej chorym : działalność naukowa i lekarska Profesora zw. dr. hab. med. Artura Czyżyka jako podstawa rozwoju "warszawskiej" szkoły diabetologii : refleksje dla pamięci Jan Tatoń s. 47-51
Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za okres 1 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r. s. 52-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej Towarzystwa w roku 2012 Witold Wieniawski s. 59-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej Towarzystwa w roku 2012 Witold Wieniawski s. 59-61
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres styczeń 2012 - grudzień 2012 r. s. 62-64
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury Halina Karaś s. 65-66
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z prac nad "Bibliograficzną bazą danych światowego językoznawstwa slawistycznego" : iSybislaw w TNW w roku 2012 Zofia Rudnik-Karwatowa s. 66-67
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdania z działalności wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury Halina Karaś s. 66-67
Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych Włodzimierz Mędrzecki s. 67-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z prac nad "Bibliograficzną bazą danych światowego językoznawstwa slawistycznego" : iSybislaw w TNW w roku 2012 Zofia Rudnik-Karwatowa s. 67-68
Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych Rajmund S. Dybczyński s. 68-69
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych Włodzimierz Mędrzecki s. 68-69
Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych Rajmund S. Dybczyński s. 68-69
Wydział IV Nauk Biologicznych Krystyna Skwarło-Sońta Lech Zwierzchowski s. 69-71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydział IV Nauk Biologicznych Krystyna Skwarło-Sońta Lech Zwierzchowski s. 69-71
Wydział V Nauk Lekarskich Jerzy Majkowski Dagmara Mirowska-Guzel s. 71-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydział V Nauk Lekarskich Jerzy Majkowski Dagmara Mirowska-Guzel s. 71-74
Wydział VI Nauk Technicznych Małgorzata Jakubowska s. 75-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydział VI Nauk Technicznych Małgorzata Jakubowska s. 75-76
Aktualny księgozbiór TNW : cz. I Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 77-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktualny księgozbiór TNW : cz. I Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 77-89
Lista członków TNW w roku 2012 według Wydziałów : stan na 1 I 2013 r. s. 90-96
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1983-2012) s. 97-103
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1983-2012). s. 97-103