Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w okresie od 1.VII.1935 r. do 30.VI.1936 r. s. 1-12
Sprawozdanie z czynności naukowych. s. 13-42
Sprawozdanie z czynności administracyjnych. s. 43-52
Wydawnictwa. s. 53-54
Stosunki zewnętrzne. s. 54-56
Sprawozdanie rachunkowe Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za czas od 1 kwietnia 1935 do 31 marca 1936 r. s. 57-64
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 25 listopada 1936 r. : Przemówienie Prezesa T. N. W. Wacława Sierpińskiego. Wacław Sierpiński s. 65-69
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 25 listopada 1936 r. : Sprawozdanie z czynności Tow. Nauk. Warsz. za czas od 1 lipca 1935 r. do 30 czerwca 1936 r., przedstawione przez Sekretarza Generalnego T-wa, Stefana Mazurkiewicza. Stefan Mazurkiewicz s. 69-76
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 77-80