Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 1-12
Sprawozdanie z czynności naukowych T-wa. s. 13-50
Sprawozdanie z czynności administracyjnych : Zebrania Ogólne, Zarząd, Komisya Rewizyjna, Rada pracowni naukowych i Biuro. s. 51-60
Ofiary na rzecz Towarzystwa. s. 61, 61-0
Stosunki zewnętrzne. s. 62, 62-0
Wydawnictwa. s. 63-64
Biblioteka. s. 65-66
Sprawozdanie rachunkowe Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za rok 1916. s. 67-87
Zagajenie Wice-Prezesa Leona Kryńskiego Leon Kryński s. 89-92
Sprawozdanie Sekretarza Maryana Jakowskiego z działalności T. N. W. za rok 1915/1916 Maryan Jakowski s. 93-115
Odczyt p.t. "Dwie rocznice" : charakterystyka historyczno-psychologiczna Polski w świetle rozwoju dziejowego Europy, wygłoszony przez członka rzeczywistego Towarzystwa, J. K. Kochanowskiego, na posiedzeniu publicznem T. N. W. d. 25 listopada 1916 r. Jan Karol Kochanowski s. 116-143
Ś.p. Wacław Mayzel (ur. dn. 12. IX. 1847-zm. dn. 19. IV. 1916 r.) Marian Jankowski s. 144-146
Ś.p. Henryk Merczyng (ur. w r. 1860-zm. w r. 1916) Marian Jankowski s. 147-149
Władysław Rothert (ur. dn. 6 VIII. 1863 r.-zm. dn. 16. I. 1916 r.) s. 150-152
Henryk Sienkiewicz (ur. 4 maja 1846 r., um. 15 listopada 1916 r.) Bronisław Chlebowski s. 153-160
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 161, 161-0
Spis wydawnictw Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 162-164
Do nabycia we wszystkich księgarniach następujące dzieła wydane z zapomogi Kasy Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowem imienia d-ra med. Józefa Mianowskiego, lub ofiarowane na rzecz Kasy. s. 165-166