Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 5-6
Od Redaktora Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 5-6
  Zacytuj
 • Udostępnij
Apel prof. Andrzeja Paszewskiego do członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Andrzej Paszewski s. 7-0
Apel prof. Andrzeja Paszewskiego do członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Andrzej Paszewski s. 7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oskar Kolberg : kontynuator ducha Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (1800-1832) Piotr Dahlig s. 8-15
Oskar Kolberg : kontynuator ducha Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (1800-1832) Piotr Dahlig s. 8-15
  Zacytuj
 • Udostępnij
Urządzenia dla informatyki : historia i nowe pomysły (streszczenie) Tomasz Dietl s. 16
  Zacytuj
 • Udostępnij
Urządzenia dla informatyki : historia i nowe pomysły (streszczenie) Tomasz Dietl s. 16-0
Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w obronie polskiej humanistyki s. 17
  Zacytuj
 • Udostępnij
Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w obronie polskiej humanistyki. s. 17-0
Wyzwania XXI wieku : Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne : (Warszawa, 17 kwietnia i 25 października 2013 r.) s. 18-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyzwania XXI wieku : Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne : (Warszawa, 17 kwietnia i 25 października 2013 r.). s. 18-20
I Kongres Towarzystw Naukowych : (Warszawa, 17-18 września 2013 r.) s. 20-22
  Zacytuj
 • Udostępnij
I Kongres Towarzystw Naukowych : (Warszawa, 17-18 września 2013 r.). s. 20-22
Uchwała I Kongresu Towarzystw Naukowych z dnia 18 września 2013 roku Andrzej Kansy s. 22-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uchwała I Kongresu Towarzystw Naukowych z dnia 18 września 2013 roku Andrzej Kansy s. 22-24
Głos w dyskusji nt. "Współdziałanie PAN ze społecznym ruchem naukowym" : (Kongres Towarzystw Naukowych, 17 września 2013 r.) Janusz Lipkowski s. 24-25
  Zacytuj
 • Udostępnij
Głos w dyskusji nt. "Współdziałanie PAN ze społecznym ruchem naukowym" : (Kongres Towarzystw Naukowych, 17 września 2013 r.) Janusz Lipkowski s. 24-25
Kierkegaard - koncepcje, polemiki, inspiracje : (Warszawa, 25-26 października 2013 r.) Maria Gołębiewska s. 26-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej : (Warszawa, 3-4 października 2013 r.) s. 26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kierkegaard - koncepcje, polemiki, inspiracje : (Warszawa, 25-26 października 2013 r.) Maria Gołębiewska s. 26-28
Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej : (Warszawa, 3-4 października 2013 r.). s. 26-0
Jubileusz 60-lecia Archiwum PAN w Warszawie : (Warszawa, 15 listopada 2013 r.) s. 28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jubileusz 60-lecia Archiwum PAN w Warszawie : (Warszawa, 15 listopada 2013 r.). s. 28-0
Nagrody Nobla 2013 w dziedzinie fizjologii. s. 28-29
Nagrody Nobla 2013 w dziedzinie fizjologii s. 28-29
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prezydium i Zarząd TNW. s. 30-0
Komisja Rewizyjna. s. 30-0
Prezydium i Zarząd TNW s. 30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Komsja Rewizyjna s. 30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Członkowie wybrani w 2013 roku s. 31-32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Członkowie wybrani w 2013 roku. s. 31-32
Członkowie zmarli w 2013 roku s. 32
  Zacytuj
 • Udostępnij
Członkowie zmarli w 2013 roku. s. 32-0
Prof. dr inż. Jerzy Osiowski (1927-2013) Władysław Findeisen s. 33-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prof. dr inż. Jerzy Osiowski (1927-2013) Władysław Findeisen s. 33-36
Profesor Zbigniew Wójcik (29 X 1922-22 III 2014) Teresa Chynczewska-Hennel s. 37-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Profesor Zbigniew Wójcik (29 X 1922-22 III 2014) Teresa Chynczewska-Hennel s. 37-49
Profesor Włodzimierz Zych (1 VIII 1929-9 I 2013) Ewa Wolnicz–Pawłowska s. 50-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Profesor Włodzimierz Zych (1 VIII 1929-9 I 2013) Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 50-56
Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za rok 2013 Leszek Zasztowt s. 57-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za rok 2013 Leszek Zasztowt s. 57-62
Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej Towarzystwa w latach 2010-2012 oraz informacja dotycząca okresu styczeń-październik 2013 r. Witold Wieniawski s. 63-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej Towarzystwa w latach 2010-2012 oraz informacja dotycząca okresu styczeń-październik 2013 r. Witold Wieniawski s. 63-68
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za okres styczeń 2013 - grudzień 2013 r. Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 69-70
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za okres styczeń 2013 - grudzień 2013 r. Ewa Wolnicz-Pawłowska s. 69-70
Renesansowa nowela we współczesnym przekładzie: "Heptameron" Małgorzaty z Nawarry Teresa Giermak-Zielińska s. 71-80
Renesansowa nowela we współczesnym przekładzie: "Heptameron" Małgorzaty z Nawarry Teresa Giermak-Zielińska s. 71-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury s. 71
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury. s. 71-0
Sprawozdanie z prac nad bibliograficzną bazą danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw w TNW w roku 2013 Zofia Rudnik-Karwatowa s. 80-81
Sprawozdanie z prac nad bibliograficzną bazą danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw w TNW w roku 2013 Zofia Rudnik-Karwatowa s. 80-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych. s. 82-0
Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych. s. 82-0
Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych s. 82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych s. 82
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydział IV Nauk Biologicznych. s. 83-84
Wydział IV Nauk Biologicznych s. 83-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydział V Nauk Lekarskich. s. 84-0
Wydział V Nauk Lekarskich s. 84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydział VI Nauk Technicznych Małgorzata Jakubowska s. 85-86
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydział VI Nauk Technicznych Małgorzata Jakubowska s. 85-86
Lista członków TNW w roku 2013 według Wydziałów - stan na 1 I 2014 r. s. 87-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1983-2013) s. 94-100
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1983-2013). s. 94-100